Commissie evalueert Moerdijkbrand (29-03-2012)

Dit item is verlopen op 29-04-2012.
De Moerdijkbrand in alle hevigheid.

Tijdens de commissievergaderingen, volgende week, praat de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) onder meer over een interne evaluatie van de gemeente Strijen over de Moerdijkbrand.

Op 5 januari 2011 vond de brand bij Chemie Pack, gevestigd op het bedrijventerrein van Moerdijk plaats. Doordat de wind Zuid-Oost was werd de gemeente Strijen effectgebied van de brand. Uit voorzorg gingen de sirenes af. Er vonden veel onderzoeken plaats na deze brand. De evaluatie van de gemeente Strijen is vooral lokaal en intern gericht. De evaluatie beschrijft de organisatie, de communicatie en de alarmering.

Na opening van de commissievergadering op donderdag 5 april 2012, onder agendapunt 3, is het mogelijk voor inwoners van Strijen het woord te voeren. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier; telefoon 078-6748204, e-mail raadsgriffier@strijen.nl. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Hieronder de data van de vergaderingen met vermelding van enkele agendapunten. De volledige agenda’s zijn hier terug te vinden.

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
MAANDAG 2 APRIL 2012 AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Conceptaanvraag Herstructureringsfonds Wet werken naar vermogen
- Samenwerking Jongerenwerk Binnenmaas en Strijen

COMMISSIE WONEN EN WERKEN
DINSDAG 3 APRIL 2012 AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Verbouwing dorpshuis Strijen
- Rattenbestrijding

COMMISSIE FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN
Wegens onvoldoende agendapunten gaat de geplande vergadering van de commissie Financiën & Economische Zaken Strijen niet door.

COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
DONDERDAG 5 APRIL 2012 AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Evaluaties ramp Chemie-Pack Moerdijk
- Archiefverordening 2012
- Evaluatie Jaarwisseling 2011-2012
 

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Actuele onderwerpen | Laatste nieuws | Commissie evalueert Moerdijkbrand
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!