Commissievergaderingen gemeente Strijen (04-05-2017)

Dit item is verlopen op 04-06-2017.
Commissievergaderingen gemeente Strijen

Volgende week komen de adviescommissies van de gemeente Strijen weer bijeen in het gemeentehuis.

Na opening van de vergadering, onder agendapunt 3, is het mogelijk voor inwoners van Strijen het woord te voeren. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier; telefoon 088-6471204, e-mail michiel.bourdrez@strijen.nl. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de commissie- en raadsleden vergaderen en waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

Hieronder de data van de vergaderingen met vermelding van enkele agendapunten. De volledige agenda’s zijn terug te vinden in het vergaderschema. Op de gemeentelijke webpagina Live-uitzendingen zijn de vergaderingen tevens live te beluisteren, dan wel terug te luisteren.

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
MAANDAG 8 MEI 2017, AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Verstrekking eenmalige subsidie aan Museum Hoeksche Waard voor aankoop boerderij Oost Leeuwenstein
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Strijen 2017

COMMISSIE WONEN EN WERKEN
DINSDAG 9 MEI 2017, AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Accommodatiebeleid: onderdeel visie op het accommodatiebeleid gemeente Strijen

COMMISSIE FINANCIËN EN ECONOMISCHE ZAKEN
WOENSDAG 10 MEI 2017, AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
- Begroting 2018 SVHW

COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
DONDERDAG 11 MEI 2017, AANVANG 20.00 UUR

Aan de orde komt onder meer:
- Notitie Naar een goede wisselwerking tussen gemeenteraden en verbonden partijen in de Hoeksche Waard
- Perspectiefnota Strijen 2018

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Actuele onderwerpen | Laatste nieuws | Commissievergaderingen gemeente Strijen
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!