Lintje voor drie Strijenaren (26-04-2017)

Dit item is verlopen op 26-05-2017.
Op de foto v.l.n.r.: mw. Siegersma, dhr. Jan Hoogvliet, mw. Lien Moret

In de gemeente Strijen bestond de lintjesregen dit jaar uit een drietal ‘druppels’.

Van de drie uit te reiken koninklijke onderscheiden ontving Strijenaar Jan Hoogvliet woensdag 26 april 2017 de hoogste. Hij kreeg door burgemeester Jan Waaijer de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder Jan Hoogvliet

Van de drie uit te reiken lintjes ontving de heer Jan Hoogvliet (70) de hoogste onderscheiding. Hij kreeg de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming van Ridder in de orde van Oranje-Nassau. En dat is niet voor niets. Zijn inspanningen als vrijwilliger ten bate van de samenleving, sinds 1976, mogen er zijn.

Vanaf 1976 bekleedde de heer Hoogvliet de functies van penningmeester, secretaris en voorzitter bij de inmiddels opgeheven Stichting tot Exploitatie van het Dorpshuis. Vele uren stopte hij in onder meer de voorbereidingen voor de grote verbouwing van het nieuwe dorpshuis Streona, en begeleidde hij de invoering van een nieuw boekhoud- en registratiesysteem, alsmede een nieuwe organisatiestructuur. Hij deed dit werk bijna veertig jaar, tot 2014.

Momenteel is hij nog bestuurslid van de Vereniging van Senioren ING. Een vereniging van oud-werknemers van de ING en Nationale Nederlanden. En bestuurslid van de regio Rotterdam/Zeeland en lid en voorzitter van de landelijke commissie Sociaal-Economische Belangen.

In 2015 werd hij tevens lid van het algemeen bestuur van de VSI Nederland en vertegenwoordigt hij de vereniging bij de Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden, de NVOG. Bij deze organisatie kwam op zijn initiatief het verzekeringspakket voor de leden tot stand en zette hij het project ‘Met en voor elkaar’ op.

Tussendoor was de heer Hoogvliet tevens nog gedurende tien jaar, van 2005 – 2015, bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de plaatselijke CDA. Was hij gids bij het Museum Land van Strijen, vrijwilliger bij de Hervormde Kerk en bestuurslid van de basisschool.

Lid mevrouw Lien Moret – Berkman

In het vrijwilligersleven van mevrouw Lien Moret (68) valt op dat de verschillende bestuursfuncties er als een rode draad doorheen loopt. Van 1986 tot vandaag de dag – ruim 30 jaar– is zij vrijwilligster bij de Hervormde Vrouwendienst in Strijen. In 1995 kwam ze in het bestuur als secretaris. En die functie vervult ze heden nog steeds.

Daarnaast vindt mevrouw Moret nog de tijd voor haar vrijwillige inzet bij de plaatselijke afdeling van de Passage. Daar vervult ze sinds 1989 drie functies, die van notulist, tweede voorzitter en secretaris. Alweer bijna twintig jaar beheert zij als penningmeester de kas van de plaatselijke afdeling van het Nederlands Rode Kruis. In 2001, op 52-jarige jarige leeftijd, begon ze vrolijk aan nóg een nieuwe vrijwillige uitdaging. Zij startte als suppoost bij het Museum Land van Strijen. Een streekmuseum waar Strijen trots op mag zijn en bijna wekelijks wordt bezocht door busladingen vol geïnteresseerden. Zij ontving de versierselen die behoren bij de benoeming van Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Lid mevrouw Coby Siegersma - Poppeliers

Mevrouw Siegersma (77) was net veertig geworden toen ze in 1981 secretaris werd van de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage van de afdeling Strijen. In 1991 ging het vrijwilligersbloed nog sneller stromen en werd zij ook vrijwilligster bij de Hoge Weide. Tot 2015 bezorgde ze er onder meer de mensen bij de dagverzorging een aangenaam tijdverdrijf. Verder begeleidde mevrouw Siegersma deze mensen naar de kerkelijke weeksluiting.

Veel vrijwillige tijd besteedde zij van 1992 tot vorig jaar bij de Hervormde Gemeente Strijen. Bijna vijfentwintig jaar lang was zij onder meer medewerkster bij de kerkradio. Tot 2004 was ze tevens ouderling van de kerkenraad. Daarnaast was ze multi-inzetbaar. Mevrouw Siegersma verzorgde de koffieochtenden, bezocht ouderen en zieken en was betrokken bij de evangelisatiecommissie. En ook voor de organisatie van de Kom en Zingavonden en de Vakantie Bijbel Club, kon men altijd een beroep op haar doen. Zij ontving de versierselen die behoren bij de benoeming van Lid in de orde van Oranje-Nassau.

(Op de foto v.l.n.r.: mw. Coby Siegersma, dhr. Jan Hoogvliet, mw. Lien Moret)

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Actuele onderwerpen | Laatste nieuws | Lintje voor drie Strijenaren
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!