Wederom waardige dodenherdenking in Strijen (05-05-2017)

Dit item is verlopen op 05-06-2017.
Wederom waardige dodenherdenking in Strijen.

De dodenherdenking die gisteren in Strijen plaatsvond verliep wederom uitermate waardig.

(Kijk voor de foto's van de Dodenherdenking 2017 op de Facebookpagina van de gemeente Strijen)

Zeker 300 plaatsgenoten, jong en oud, waren getuige van onder meer de zelfgeschreven 4-mei gedichten, de toespraak van burgemeester Waaijer en de ceremonie bij het Joods Monument. Om 19.30 uur vertrok een groot gezelschap volwassenen en kinderen in volledige stilte vanaf het gemeentehuis voor een indrukwekkende tocht naar het centrum van Strijen. Onder aanvoering van vijf tamboers van de slagwerkgroep Boing, die de dodenmars sloegen.

Burgemeester Waaijer riep in zijn 4-mei toespraak op om toch maar vooral de vrijheid die we ervaren door te geven. ,,Koester vrijheid als een kostbaar geschenk en geef die door aan andere wereldburgers. Ik hoop dat wij dit als een persoonlijke opdracht ervaren en dat wij in ons dagelijks leven laten zien dat je vrijheid met elkaar moet delen om zich te laten vermenigvuldigen."

Steentje

Weer meer mensen dan voorgaande jaren gaven gehoor aan de oproep om bij het Joods Monument een steen of steentje achter te laten. Ook burgemeester Waaijer had vooraf een steentje in zijn zak gestopt. Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat elk jaar opnieuw bloedverwanten van de omgekomen Joodse families aanwezig zijn. Zoals Mylène Zwarenstein uit Rotterdam. Zij gaf na afloop dan ook aan het enorm goed te doen om te zien hoeveel mensen het eerbetoon met de steentjes deze keer uitvoerden. De steen staat hierbij symbool voor de ziel. Net als de steen blijft de ziel namelijk eeuwig bestaan. Door een steentje achter te laten betekent dit dat er aan de overledenen gedacht wordt, want volgens het Joodse gezegde ben je pas écht dood als de overledene is vergeten.

Hieronder de volledige toespraak van burgemeester Waaijer:

" Het doet ons gemeentebestuur maar zeker ook mij een genoegen, dat zo velen op dit uur, al dan niet na deelname aan de stille tocht, naar deze plaats zijn gekomen voor de jaarlijkse Dodenherdenking.

Mensen zoals U en ik hebben hun gedachten, overwegingen, emoties, herinneringen en vele andere onbenoembare gevoelens, en die komen op dit moment samen op deze bijzondere plaats. Dit samenkomen is de weerslag van een door velen gevoelde diepe behoefte deze gevoelens te beseffen maar ook van de behoefte die samen te delen. Deze mooie serene plaats leent zich uitstekend om intens bijeen te zijn met muziek, met woorden en met stilte.

Het thema voor de herdenking die landelijk is aangereikt luidt: ” Geef Vrijheid door”. Drie woorden, die een wens en een opdracht inhouden, waarover je moet nadenken. Allereerst “Geef vrijheid door”, is dat een wens of een opdracht. Ik denk dat het voor velen een wens is om vrijheid te KUNNEN of te MOGEN doorgeven. Voor anderen zoals wij,  is het een opdracht vrijheid te MOETEN doorgeven.

Om iets te kunnen doorgeven moet je het eerst ontvangen. Vrijheid, vriendschap , liefde en andere grote waarden in een mensenleven kun je niet kopen of maken maar kun je alleen ontvangen van een ander of van anderen. Vrijheid is een situatie die je samen met anderen opbouwt en samen met anderen deelt. Vrijheid wil je koesteren. Dat zou betekenen dat je vrijheid niet wilt doorgeven want dan zou je het weer kwijt zijn. Met de grote waarden als vriendschap, vrijheid en liefde is iets bijzonders aan de hand. Door vriendschap, liefde en vrijheid te delen, vermenigvuldigt die zich. Geen wiskundige kan het verklaren maar ieder van ons realiseert zich dat je door vrijheid te delen die zich vermenigvuldigt. Vrijheid is dan niet de  afwezigheid van oorlog of onderdrukking maar de uiting van een diep en intens doorleefde waarde die je kunt delen en kunt doorgeven . Ook bij deze Dodenherdenking zullen velen onder ons concrete voorbeelden hebben van situaties waarbij de vrijheid in het geding was en hoe kwetsbaar die vrijheid is. In mijn eigen herinneringen staan de ervaringen van mijn ouders scherp in mijn geheugen gegrift. Mijn ouders zijn twee dagen voor de mobilisatie in 1939 getrouwd en de onzekerheid en angst van hun eerste vijf huwelijksjaren hebben zij mij en mijn broers en zussen verteld en laten meevoelen.

Vandaag herdenken wij de mensen die sinds 10 mei 1940 door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.

1. Dat zijn de soldaten van vier nationaliteiten die op onze begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden. Na afloop van deze herdenking kunt u de graven bezoeken.

2. Dat zijn medeburgers wiens naam staan gegraveerd op dit monument.

3. Dat zijn de leden van de Strijense Joodse families die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgebracht. Twee maanden geleden heeft de Duitse kunstenaar Gunther Demnig aantal zogenaamde Stolpersteinen in de Kerkstraat en in de Molenstraat ingemetseld. Deze struikelstenen liggen voor de voordeur van deze dorpsgenoten. 

4. Vanavond staan wij ook stil bij de prijs, de hoogste prijs, die duizenden nederlanders hebben betaald om de vrijheid waarin wij nu leven te realiseren en te beschermen.

Kijkend naar de situatie van miljarden medemensen op onze aarde moet je helaas concluderen dat vrijheid, echte vrijheid, meer uitzondering is dan regel. Machteloosheid neemt snel bezit van je. Toch zijn er vele voorbeelden dat cynisme en pessimisme geregeld plaatsmaken voor hoop en optimisme.

Vrijheid wordt niet gegeven als een geschenk van machthebbers maar is het resultaat van diepe overtuigingen en moedige daden van mensen. Mensen zoals u en ik. Zeventig jaar geleden brachten de geallieerden de overtuiging dat hoop kan zegevieren. Ruim vijfentwintig jaar geleden waren het in Oost-Europa de gewone mensen die hun overtuiging niet meer voor zich hielden en de vrijheid afdwongen. Vrijheid is niet alleen als het goed is een situatie die je van de overheid ontvangt maar veel meer het gedragen groepsgevoel dat je van de samenleving mag ontvangen. “ Geef vrijheid door” zo luidt het motto van deze Dodenherdenking. Koester vrijheid als een kostbaar geschenk en geef die door aan andere wereldburgers. Mensen zoals u en ik die smachten naar vrijheid zoals wij die mogen ervaren. Mensen zoals wij, hier bij een, jong en oud, mannen en vrouwen, wij kunnen altijd, hoe bescheiden ook, altijd iets doen om vrijheid te laten ontstaan. Ik hoop dat wij dit als een persoonlijke opdracht ervaren en dat wij in ons dagelijks leven laten zien dat je vrijheid met elkaar moet delen om zich te laten vermenigvuldigen. Als wij dan die vrijheid willen doorgeven aan anderen dan is het zinvol en waardevol om op dit moment op deze bijzondere plaats in ons Strijen elkaar te ontmoeten in het besef en de overtuiging om vrijheid te mogen, te kunnen en te moeten doorgeven. "

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Actuele onderwerpen | Laatste nieuws | Wederom waardige dodenherdenking in Strijen
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!