Wonen in een vitale Hoeksche Waard (29-06-2017)

Dit item is verlopen op 29-07-2017.

In de nieuwe Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 staat de vitaliteit van de regio centraal. Om die te bewaken, zet de regio in op meer kwaliteit en extra woningbouw ten behoeve van de instroom van gezinnen.

Veranderingen woningmarkt

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een nieuwe woonvisie en bijbehorend woningbouw-programma opgesteld. De visie kwam op interactieve wijze tot stand met bijdragen van diverse partijen die vervolgens bij elkaar kwamen tijdens een woonconferentie in maart. De nieuwe visie speelt in op veranderingen in de woningmarkt en kansen die er liggen om toekomstige krimp tegen te gaan. Regionaal portefeuillehouder wonen Piet van Leenen: “Afgaand op de prognoses van geboorte- en sterftecijfers, krijgt de regio na 2035 te maken met een dalend aantal huishoudens. Dat wisten we al. Bijkomende uitdaging is het feit dat het aantal jongere huishoudens onder de 55 jaar tot die tijd al afneemt met bijna 20%. Die gezinnen houden onze scholen vitaal en vormen ook een belangrijk deel van de beroepsbevolking. Zij zijn dus heel erg belangrijk voor de vitaliteit! Als we er voor kunnen zorgen dat er meer jonge gezinnen naar de Hoeksche Waard komen, helpt dat niet alleen om de voorzieningen in stand te houden; het is ook goed voor het geboortesaldo en daarmee gaat het de krimp tegen.”

Belangstelling Hoeksche Waard groeit gestaag

Om deze ambitie te verwezenlijken is bovenop het reguliere woningbouwprogramma een zogenaamd plusprogramma opgesteld waarin in eerste instantie 1.000 extra woningen zijn opgenomen. Op termijn zou dit extra programma, afhankelijk van de vraag op de woningmarkt, kunnen uitgroeien tot 3.000 woningen of meer. Van Leenen: “Dat lijkt misschien op wensdenken, maar we zien de laatste jaren een toenemend vestigingsoverschot. Die instroom van gezinnen is dus al gaande en makelaars bevestigen dat de belangstelling voor de Hoeksche Waard gestaag groeit. Het gaat met name om consumenten uit de regio’s Rotterdam en Drechtsteden die bewust kiezen voor een betaalbaar, groen en  landelijk woonmilieu in nabijheid van de Randstad.”

Energieneutrale regio

Naast meer kwantiteit besteedt de nieuwe woonvisie ook veel aandacht aan kwaliteit op het gebied van de energieprestatie van de woningvoorraad, de geschiktheid voor senioren die minder mobiel worden, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van projecten. “Vitaliteit vraagt ook om een toekomstbestendige woningvoorraad. We zetten met de woonvisie daarom hoger in op een aantal kwaliteitscriteria: op energie omdat we op weg zijn een energieneutrale regio te worden, op geschiktheid vanwege het groeiend aantal oudere huishoudens, op bereikbaarheid per auto en OV en op de ruimtelijke kwaliteit die ons onderscheidt van de grote stad. We kijken daarbij niet alleen naar nieuwbouw maar voeren ook doelgerichte campagnes om de bestaande woningvoorraad beter voor te bereiden op de toekomst wat betreft energie en geschiktheid” aldus Van Leenen.

De Regionale Woonvisie wordt na de zomervakantie vastgesteld door de vijf gemeenteraden.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Actuele onderwerpen | Laatste nieuws | Wonen in een vitale Hoeksche Waard
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!