Herindelingsblog

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben dinsdag 5 juli 2016 besloten tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.

 • Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard

  (03-11-2017)

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 op 13 oktober 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is op 26 oktober 2017 begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel.

 • Wetsvoorstel Hoeksche Waard naar de Tweede Kamer voor behandeling

  (24-10-2017)

  De ministerraad heeft op vrijdag 13 oktober het wetsvoorstel tot fusie van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard en het voorstel van de Raad van State, verstuurd naar de Tweede Kamer voor behandeling.

 • Ministerraad stemt in met aanbieding herindelingsvoorstel Hoeksche Waard aan Raad van State

  (11-07-2017)

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van twee herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

 • Alternatieve burgerpeiling in gemeente Strijen

  (22-03-2017)

  Het Herindelingsontwerp voor één gemeente Hoeksche Waard is onlangs door de Provincie naar de minister gestuurd. De verwachting is dat de Tweede Kamer het ontwerp in de tweede helft van dit jaar in behandeling neemt.

 • Geen onderzoek naar besluitvorming rond herindeling Hoeksche Waard

  (09-03-2017)

  Er zijn in de besluitvorming over de herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard  geen onregelmatigheden geconstateerd. Dat concludeert Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, na een interne inventarisatie.

 • Provinciale Staten stemmen in met herindeling Hoeksche Waard

  (24-02-2017)

  Provinciale Staten hebben vandaag met een grote meerderheid ingestemd met de herindeling van de Hoeksche Waard. Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen fuseren volgens dat plan op 1 januari 2019. Wel moeten de Tweede en Eerste Kamer later dit jaar nog instemmen met de vorming van één gemeente Hoeksche Waard.

 • Definitief besluit provincie aanstaande

  (20-02-2017)

  Ondanks dat veel politieke partijen nog twijfelen, is Provinciale Staten voor één gemeente Hoeksche Waard. Dat bleek vorige week tijdens de vergadering van de statencommissie.

 • Statencommissie vergadert over herindelingsadvies

  (06-02-2017)

  Statencommissie Bestuur en Middelen 15 vergadert woensdag 15 februari 2017 over een herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard. De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de vaststelling van het Herindelingsadvies Hoeksche Waard in de Statenvergadering van 22 februari 2017.

 • Herindeling Hoeksche Waard een stap dichterbij

  (23-01-2017)

  Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor Hoeksche Waard ter vaststelling aan de Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betreft het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019.

 • Informele gedachtewisseling Raden-Staten

  (09-01-2017)

  Op 15 februari 2017 bespreekt de Statencommissie Bestuur en Middelen het voorstel van Gedeputeerde Staten over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

 • Zienswijzen

  (06-12-2016)

  Iedereen kon tot 21 november 2016 zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Dat kon zowel instemmend of niet instemmend en ook was het mogelijk om correcties en wijzigingen op het herindelingsontwerp voor te stellen.

 • Toer langs dorpen Hoeksche Waard om herindeling

  (01-11-2016)

  'Tour d'HoekscheWaard' : zo noemen de 35 politici het rondje dat ze zaterdag 5 november 2016 maken langs acht dorpen in de Hoeksche Waard.

 • Informatieavond in Streona

  (06-10-2016)

  Op donderdag 13 oktober wordt het herindelingsontwerp voor de Hoeksche Waard tijdens een informatieavond voor belangstellenden toegelicht door gedeputeerde Rogier van der Sande. De bijeenkomst is in Dorpshuis Streona in Strijen en begint om 19.15 uur.

 • Herindelingsontwerp Hoeksche Waard ter inzage

  (21-09-2016)

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 20 september 2016 het herindelingsontwerp Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is een uitwerking van het GS besluit om voor te stellen de 5 gemeenten op Hoeksche Waard samen te voegen tot één gemeente. Iedereen kan tot en met 21 november 2016 een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

 • Planning Herindelingsontwerp Hoeksche Waard

  (20-09-2016)

  Dinsdag 20 september 2016 zullen GS het Herindelingsontwerp Hoeksche Waard vaststellen. Het herindelingswerp en de bijlagen zullen dezelfde dag of uiterlijk een dag later digitaal aan de colleges en raden worden aangeboden.

 • Commissie Bestuur en Middelen: meerderheid voor fusie Hoeksche Waard

  (14-09-2016)

  De commissie Bestuur en Middelen sprak op 7 september onder meer over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard en Vijfheerenlanden. Hoewel voor de Hoeksche Waard binnenkort knopen doorgehakt gaan worden, is de herindeling van Vijfheerenlanden in een impasse gekomen.

 • Hoeksche Waard bespreekpunt in Statencommissie

  (26-08-2016)

  De bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard is geagendeerd voor de vergadering van de Provinciale Statencommissie Bestuur en Middelen van 7 september 2016. Met behulp van deze link kunt u de agenda en stukken benaderen (Hoeksche Waard is agendapunt 5.d.).

 • Hoeksche Waard is één en ondeelbaar

  (15-07-2016)

  Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben vandaag besloten tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.

 • Bestuurlijke toekomst: achtergrondinformatie

  (19-05-2016)

  De raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen,  praten al geruime tijd over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het gaat daarbij met name over de vraag hoe besluiten die voor het hele eiland van belang zijn het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd.

Extra informatie

Nieuws vanuit de provincie

www.zuid-holland.nl/hw

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Bestuur en Organisatie | Regionale samenwerking | Herindelingsblog
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!