Klachten en meldingen (ook over Connexxion)

 • Geef uw melding door

  Klachten en meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte zoals bestratingen, groenvoorzieningen, rioleringen etc. kunt u ook online doorgeven aan de gemeente. Via het invullen van een digitaal formulier kunt u uw klacht of melding kenbaar maken. Het formulier wordt automatisch doorgezonden naar de betreffende ambtenaar. Als dit is gebeurd, ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging waarin staat welke klacht of melding u heeft ingediend.

  Formulier melding woon- en leefomgeving


  Meldingen openbare orde

  Overlast op het gebied van openbare orde of openbare veiligheid, zoals:
   • geluidsoverlast
   • stankoverlast
   • verkeersoverlast of
   • overlast van dieren
   kunt u melden door middel van het formulier melding woon- en leefomgeving.


  Apps

  Er zijn ook diverse apps in omloop waarmee meldingen gedaan kunnen worden. Een voorbeeld is de veelgebruikte -gratis- app van BuitenBeter.


  Milieuklachten

  U kunt milieuoverlast in de gehele provincie Zuid-Holland melden bij OZHZ via de Milieutelefoon: 0888 - 333 555. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. De Milieutelefoon is bereikbaar voor klachten over geluid, geur, stof, mogelijke bodemverontreiniging en andere milieuoverlast die veroorzaakt wordt door bedrijven.


  Calamiteiten Shell Moerdijk

  Voor informatie over mogelijke calamiteiten bij Shell Moerdijk kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week bellen naar de Burenlijn: 0800 - 02 38 044 (buiten kantooruren bestaat de mogelijkheid om een boodschap in te spreken). 

  Voor klachten op het gebied van geur- en/of geluidoverlast, die afkomstig zijn van industrieterrein Moerdijk of het Hollands Diep, kunnen deze worden gemeld bij één van de volgende organisaties:

  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB): telefoonnummer 013 - 2060500.
  • Provinciale milieuklachtenlijn: telefoonnummer 073 - 6812821.

  Klachten dienstregeling Connexxion

  Heeft u een vraag, klacht of opmerking? Dan kunt u dit kenbaar maken bij Connexxion op verschillende manieren. Kijk op de volgende contactpagina: www.connexxion.nl. Wilt u een restitutieverzoek indienen? Ga dan naar het online restitutieformulier.


  Melding maken via Verbeterdebuurt.nl

  Naast een melding maken via ons digitale meldingsformulier is het ook mogelijk om een melding te maken via Verbeterdebuurt.nl. De meldingen worden doorgestuurd naar de gemeente en door ons in behandeling genomen.


  Lokaal Meldpunt

  De gemeente werkt aan het veranderen van overbodige, tegenstrijdige en onduidelijke gemeentelijke regels. U kunt uw opmerkingen en ideeën melden bij het Lokaal Meldpunt administratieve lastenverlichting: info@strijen.nl.

  Het lokaal Meldpunt administratieve lastenverlichting is in het leven geroepen om te werken aan één van de ergernissen onder de bevolking. Iedereen kan reageren als ze hinder ondervinden van onder meer overbodige of tegenstrijdige regels. De gemeente Strijen ondersteunt het landelijke beleid en wil ook een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van overbodige regels.


  Klachten over de gemeente

  Het kan zijn dat u klachten heeft over de manier waarop uw gemeente of een andere overheidsinstantie u heeft behandeld. U vindt bijvoorbeeld dat u geen serieus antwoord op uw brief hebt gekregen of dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of u bent onbeleefd te woord gestaan. In dat soort gevallen kunt u een klacht indienen bij de betreffende overheidsinstantie.

  Bent u niet tevreden over het antwoord op uw klacht of de manier waarop die overheidsinstantie met uw klacht is omgegaan, dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van de gemeente of tot de Ombudscommissie Hoeksche Waard, bereikbaar via telefoonnummer 088-6471251 en/of www.ombudscommissiehoekschewaard.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Digitale Balie | Online diversen | Klachten en meldingen (ook over Connexxion)
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!