Pagina opties

Groter
A A
RSS

Actueel nieuws

Overzicht nieuwsberichten uit en over de gemeente Strijen. Veel nieuwsberichten worden tevens als persberichten verstuurd naar de media.
Berichten van één maand en ouder staan in het archief en kunnen worden gelezen via de knop 'Archief' onderaan deze pagina.
(Oude nieuwsberichten van vóór november 2017 zijn terug te vinden in het website-archief)


Nieuwsberichten gemeente Strijen

Leerlingen cbs De Parel en obs Het Talent bouwen ‘stad’ in Strijen

(11-10-2018)

Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Parel en Het Talent hebben maandag 8 en dinsdag 9 oktober hun eerste stappen in het gemeentehuis van Strijen gezet en kennisgemaakt met democratische besluitvorming via het educatieve doe-programma Democracity.

Democracity is een educatief rollenspel voor kinderen, met als doel om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit een plattegrond met wegen, woonhuizen en 60 gebouwen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in Democracity gebouwd gaat worden. Bedrijven? Of moet er juist ruimte komen voor groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden.

Voor de inrichting van de Democracity richtten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij hebben ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving.


Aanmelden kandidaten Vrijwilligersprijs Strijen 2018 gestart

(05-10-2018)

Nadat in 2004 de allereerste Vrijwilligersprijs Strijen werd uitgereikt, wordt de gemeentelijke erkenning dit jaar voor de achtste en allerlaatste keer uitgereikt. Mogelijke kandidaten kunnen in de maand oktober en november worden aangemeld. De laatste Strijense onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering op dinsdag 18 december 2018.

Potentiële kandidaten voor de laatste vrijwilligersprijs van de gemeente Strijen kunnen vanaf heden bij de gemeente worden opgegeven. Een jury, onder voorzitterschap van burgemeester Jan Waaijer, maakt van de aanmeldingen in november een voordracht van vrijwilligers die voor de gemeentelijke erkenning in aanmerking kunnen komen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering op 18 december is het vervolgens aan de burgervader om aan één genomineerde de Vrijwilligersprijs 2018 uit te reiken.

Genomineerden dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient een vrijwilliger zich structureel in te zetten voor de Strijense samenleving en moet een voorgedragen instelling/vereniging in de gemeente zijn gevestigd. De Vrijwilligersprijs van de gemeente Strijen werd sinds 2004 tweejaarlijks uitgeloofd. In 2016 ging de prijs naar de heer Joost van der Ree. De in Strijen ‘wereldberoemde’ Perry van der Arend won ooit voor de eerste keer.

Kandidaten voor de Vrijwilligersprijs Strijen kunnen worden aangemeld via de gemeentelijke website www.strijen.nl. Nominaties kunnen tevens worden doorgegeven via het e-mailadres vrijwilligersprijs@strijen.nl.


In eerste halfjaar 2018 weer meer mensen naar de Hoeksche Waard verhuisd

(04-10-2018)

Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De cijfers van het eerste halfjaar van 2018 laten zien dat er weer meer mensen in de Hoeksche Waard zijn komen wonen. Dit blijkt uit de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard uitgevoerd in opdracht van SOHW voor de vijf gemeenten van Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuisstromen van en naar het eiland.

De Hoeksche Waard is met name aantrekkelijk voor personen onder de 65 jaar en voor gezinnen met kinderen. Vooral uit de regio Rijnmond komen er veel huishoudens naar de Hoeksche Waard. In de eerste zes maanden van 2018 kwamen er 285 personen meer naar de Hoeksche Waard dan dat er vertrokken. Deze migratie zorgt voor verjonging, wat goed is voor de vitaliteit van het eiland.

Verder blijkt dat in de eerste helft van 2018 het vestigingsoverschot verder is toegenomen. Dit zien we terug in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 65-plussers. Eén op de vijf bewoners van de Hoeksche Waard is momenteel 65-plusser, maar zij vestigen zich nauwelijks in de regio.

Uit de monitor blijkt ook dat de woningmarkt krapper wordt. De woningen worden tegen hogere prijzen verkocht dan de vraagprijs en de huizen staan gemiddeld 75 dagen te koop. Ter vergelijking: begin 2016 stonden huizen gemiddeld 199 dagen te koop. Piet van Leenen, bestuurlijk regionaal trekker en verantwoordelijk voor het domein ‘Wonen in de Hoeksche Waard’ blijft benadrukken dat deze onderzoeksgegevens de wens en de noodzaak voeden om voortgang te maken met woningbouw: "De cijfers laten wederom zien dat de Hoeksche Waard steeds aantrekkelijker wordt als gezinseiland. Het is belangrijk dat we voldoende blijven bouwen, willen we aan de vraag kunnen voldoen en de huizen betaalbaar houden." Uit de monitor blijkt ook dat in de eerste helft van 2018 minder huizen verkocht zijn in de Hoeksche Waard. In de eerste helft van 2017 waren dit nog 444 transacties, tot medio 2018 waren er 380 transacties.


Blijk van Waardering voor mantelzorgers ook aan te vragen door familie, vrienden en kennissen

(04-10-2018)

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen ook dit jaar mantelzorgers voor hun inzet. Dit doen zij o.a. met een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 75,-.  De afgelopen jaren kon deze Blijk van Waardering alleen aangevraagd worden door de zorgvrager en/of de mantelzorger zelf. Maar dit jaar kunnen ook familie, vrienden en kennissen van een mantelzorger en/of een betrokken professional de Blijk van Waardering voor hen aanvragen. Dus kent u iemand die als mantelzorger een partner, kind, familielid of goede bekende ondersteunt en daarvoor in het zonnetje gezet mag worden? Meld hem of haar dan aan bij MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden (0181-333 507, servicebureau@meeplus.nl). 

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?

Mantelzorgers die minimaal drie maanden lang minstens vier uur per week voor iemand zorgen  met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. Dit is een VVV-bon ter waarde van € 75,-. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen. 

Het aanvraagformulier is te downloaden op de website van Samen meer Hoeksche Waard en op te vragen via het secretariaat van MEE Zuid-Hollandse Eilanden (servicebureau@meeplus.nl, telefoonnummer (0181) 333507).                                                                      

Vragen

Meer informatie over de Blijk van Waardering vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan per mail naar servicebureau@meeplus.nl  of telefonisch op het nummer (0181) 33 35 07.


Klacht of melding? Meld het met Fixi!

(01-10-2018)

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen inwoners van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard nóg gemakkelijker en sneller een melding of klacht doorgeven aan hun gemeente. Via de website of met de eenvoudig te installeren smartphone-app Fixi kunnen inwoners meehelpen aan het verbeteren van hun buurt door schade of gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te melden.

Eén van de voordelen van het gebruik van Fixi is dat alle meldingen zichtbaar zijn op een openbare kaart. Zo kunnen inwoners zien of bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte prullenbak al is gemeld bij de gemeente. Ook kan er gemakkelijk een foto worden bijgevoegd. Bovendien kan de actuele status van een klacht of melding altijd en overal worden gevolgd. En is de schade of het gebrek hersteld? Dan wordt de inwoner hier via de Fixi-app of per e-mail ook direct over geïnformeerd. Door het gebruik van Fixi kunnen de gemeenten klachten en meldingen sneller afhandelen.

Klantgerichte gemeenten

Het werken met Fixi past goed in de visie op verbeterde dienstverlening en klantgerichte gemeenten, in aanloop naar de start van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. In alle vijf gemeenten in de Hoeksche Waard kunnen inwoners hun melding via de gemeentelijke website of app in Fixi doorgeven. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een klacht of melding telefonisch door te geven.

Download de Fixi app

De Fixi app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore.

Android:        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.decos.fixi2.citizen
iOS:             https://itunes.apple.com/nl/app/fixi/id1289224548?mt=8


Dag van de mantelzorg en blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard

(28-09-2018)

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.  Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen.

‘Mantelzorger worden overkomt je. Soms plotseling, maar het kan ook langzaam groeien. Mantelzorger zijn  kan veel van iemand vragen. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen de inzet van mantelzorgers dan ook zeer. En wij willen hen zo goed als mogelijk ondersteunen.’, aldus wethouder Arie Mol (bestuurlijk trekker voor mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard). De vijf gemeenten doen dat onder andere door Mantelzorgondersteuning van MEE aan te bieden, zoals respijtzorg. Maar ook door de Dag van de Mantelzorg te organiseren (3 en 10 november 2018) en hen een Blijk van Waardering van € 75,- aan te bieden.

Meer informatie vindt u op de website van Samen Meer Hoeksche Waard


Chemisch DNA tegen auto-inbraken

(24-09-2018)

Op maandag 24 september overhandigde burgemeester Jan Waaijer van gemeente Strijen een autokit met chemisch DNA aan de heer Peter Rijsdijk uit Strijen. Meneer Rijsdijk werd eind augustus slachtoffer van een auto-inbraak.

Burgemeester Waaijer: “We kunnen auto-inbraken helaas niet volledig voorkomen. Maar we kunnen ons als eigenaren of gebruikers van auto’s wel zo goed mogelijk proberen voor te bereiden, om er zo aan bij te dragen het aantal auto- inbraken terug te dringen. Denk er bijvoorbeeld aan om luxe goederen niet in de auto te laten liggen en de auto goed af te sluiten. De DNA kits die we nu gaan gebruiken zijn een uitstekende aanvulling ter preventie van auto-inbraken.”

Wat is chemisch DNA?

Chemisch DNA is een vloeistof die op waardevolle voorwerpen wordt aangebracht ter beveiliging tegen diefstal. De vloeistof licht op onder ultraviolet licht en heeft een unieke samenstelling die werkt als een soort code. Zodra deze code door de eigenaar geregistreerd is kunnen auto's en auto-onderdelen die behandeld zijn met chemisch DNA, direct gekoppeld worden aan de rechtmatige eigenaar en worden daarmee onaantrekkelijk om te stelen en door te verkopen.

Doel

In Sliedrecht leidde de inzet van chemisch DNA al tot een 80% afname van het aantal auto-inbraken. Door de inzet van chemisch DNA hopen de gemeenten binnen de Hoeksche Waard en de politie het aantal auto-inbraken in de Hoeksche Waard met 50% te verminderen.

Schaft u ook een autokit aan?

De gemeenten binnen de Hoeksche Waard bieden de autokits met chemisch DNA tegen een gereduceerd tarief aan. Normaal kost een autokit € 69,50,-. De gemeenten stellen enkele autokits beschikbaar voor € 37,50,- . Bestel nu een autokit op www.sdnapartnershop.nl en gebruik de kortingscode: STRIJ2018.

Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

(19-09-2018)

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

In september start in de Randstad daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Strijen neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

In september start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Strijen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.


Duurzaamheidsfestival op 10 oktober

(18-09-2018)

De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op woensdag 10 oktober a.s. En natuurlijk doet de Hoeksche Waard hieraan mee. Met een deelname aan de Dag van de Duurzaamheid laten we zien dat de Hoeksche Waard ook zijn steentje wil bijdragen aan een toekomstbestendige woonomgeving. Wij hebben niet voor niks de ambitie gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn!

Tijdens deze landelijke Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober gaan in de Hoeksche Waard de voetjes van de vloer! Want tijdens ons Duurzaamheidsfestival in Rabobank Het Haringvliet staat een energieopwekkende dansvloer centraal. Beweging op deze vloer wordt omgezet in energie. Er wordt vaker gedanst op dit kleurrijke podium, waarbij de dansvloer op die dag de opgewekte energie registreert en de Hoeksche Waard gaat voor een recordpoging!

De bijzondere dansvloer vormt het kloppende hart van het inspirerende Duurzaamheidsfestival van de Hoeksche Waard. Met foodtrucks, een repair café en zeepkist duurzaamheidsinspiratie. Bij verschillende stands vind je informatie over onderwerpen als duurzaam je huis verbouwen, voedselverspilling, energie besparen of opwekken, circulaire economie, zuinig vervoer, minder gebruik van plastic, duurzaam eten, gasvrij wonen en sociale duurzaamheid (zo lang mogelijk thuis blijven wonen).

Meer weten? Kijk op www.sohw.org


Bescherm uw auto tegen inbraak, koop een SDNA-kit

(18-09-2018)

Bent u slachtoffer geworden van auto-inbraak of wilt u zich beter beschermen tegen auto-inbraak en diefstal? Dan kunt u een SDNA-kit kopen. Met het synthetische DNA in deze kit markeert u uw auto(-onderdelen) met een unieke code zodat deze makkelijk terug te traceren is naar u.

Wat is synthetisch DNA?

Synthetisch DNA is een onzichtbare vloeistof die op waardevolle voorwerpen wordt aangebracht ter beveiliging tegen diefstal. De vloeistof licht op onder ultraviolet licht en heeft een unieke samenstelling die werkt als een soort code. De code is gekoppeld aan de eigenaar van de DNA-kit en opgeslagen in een beveiligde database. De politie kan via deze database de rechtmatige eigenaar opsporen als gestolen onderdelen worden teruggevonden. Hierdoor worden auto-onderdelen onaantrekkelijk om te stelen en door te verkopen. Bij de kit zitten stickers die u op uw auto kunt plakken om aan te geven dat uw auto gemarkeerd is met het SDNA.

Auto-inbraken verminderen

Door de inzet van synthetisch DNA hopen de gemeenten binnen de Hoeksche Waard en de politie het aantal auto-inbraken in de Hoeksche Waard met 50% te verminderen.

Schaft u ook een autokit aan?

De gemeenten binnen de Hoeksche Waard bieden de autokits met synthetisch DNA tegen een gereduceerd tarief aan. Normaal kost een autokit €69,50,- (incl. BTW). De gemeenten stellen enkele autokits beschikbaar voor €37,50 (incl. BTW). Bestel nu een autokit op www.sdnapartnershop.nl en gebruik de kortingscode: STRIJ2018


Buurtbemiddeling, iets voor u?

(18-09-2018)

Het is fijn wonen in de Hoeksche Waard, maar soms botert het niet tussen bewoners. De meeste mensen ervaren een goed contact met de buren als een belangrijk onderdeel van hun woongenot. Of het nu gaat om een vriendschappelijk contact, een praatje over de heg, een pakketje aanpakken of elkaar groeten, er zijn allerlei vormen van burencontact.

Als buren elkaar niet goed liggen en daardoor met elkaar in gesprek gaan lastig is, als het contact stroef loopt, of als er al ruzie is, kunnen de getrainde vrijwilligers van buurtbemiddeling vaak uitkomst bieden.

Bemiddelaars vinden het fijn als buren weer beter met elkaar overweg kunnen en ervaren vaak ook veel persoonlijke voldoening: “Ik vind het altijd heel leuk om met mensen in gesprek te gaan om te trachten een oplossing te bereiken of het gesprek met elkaar weer op gang te brengen. Het geeft mij energie als ik merk dat mensen weer prettiger naast elkaar wonen. Voor mij is het bemiddelen een ultieme uitdaging met fijne diepgaande gesprekken. Buurtbemiddeling heeft me veel gebracht aan ervaring in gesprekstechnieken en mensenkennis tijdens mijn ontmoetingen.”

Spreekt jou dit ook aan? Dan ben je van harte welkom ons team te komen versterken. Je hebt geen speciale opleiding of ervaring nodig, na de (verplichte) training kun je aan de slag. De komende training bestaat uit vijf avonden, op 3, 10, 17, 31 oktober en 7 november.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op via:

06 - 1862 8841

info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl

www.buurtbemiddelinghoekschewaard.nl


Van't jaer is't GEEL!

(21-08-2018)

Eind dit jaar, 2018, houdt de gemeente Strijen op te bestaan. Wij gaan over in de gemeente Hoeksche Waard. Eeuwen van historie als gemeente sluiten we af, maar de kracht van Strijen blijft bestaan! En dat Strijen en Strijenaren kracht hebben gaan wij dit jaar nog aantonen. Vanaf de Herfstmarkt in september tot Oudejaarsdag organiseren we een aantal bijzondere activiteiten voor en door de inwoners van de gemeente Strijen. Daarbij hebben we een leidend thema (of eigenlijk: een leidende kleur): Van't jaer is't geel!

Omdat de activiteiten voor iedereen in Strijen bedoeld zijn,  nodigen wij alle inwoners van onze gemeente uit om met leuke ideeën te komen die kenmerkend zijn voor Strijen. Deze initiatieven kunnen met een financiële bijdrage van de gemeente worden georganiseerd. De kleur geel moet daarbij de basis zijn voor een (geel) lint aan activiteiten door de hele gemeente! Het aanmelden van de ideeën kan op de website www.vantjaeristgeel.nl.

Oktober

In oktober kleurt de gehele gemeente Strijen geel. Alle inwoners worden uitgenodigd mee te doen door hun huis, de straat, de school of de werkomgeving geel te versieren. Tijdens de Herfstmarkt op 1 september aanstaande, wordt aan de Strijenaren slingers met gele vlaggetjes uitgedeeld. De straat met de meest creatieve en gele versiering maakt kans op de straatprijs. Deze wordt in november uitgereikt.

November

Voordat de straatprijs wordt uitgereikt gaan we eerst nog als Strijense gemeenschap op de foto. Deze foto wordt vanuit de lucht gemaakt. Zodat wij goed kunnen laten zien dat de gemeente Strijen het gele hart vormt van de Hoeksche Waard. We doen dan ook meteen een recordpoging: de meeste mensen met een gele kerstmuts op. De aanmelding bij het World Guinness Book of Records is alvast gedaan.

December

In de eerste week van de kerstvakantie willen wij graag lekker schaatsen! Daarom leggen wij een tijdelijke ijsbaan aan van écht ijs, zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.

Herinnering

Alle inwoners worden verder uitgenodigd om een mooi verhaal of herinnering over de gemeente Strijen te delen. Dit kan via de projectwebsite: www.vantjaeristgeel.nl of door het verhaal in te leveren bij het museum Het Land van Strijen, Kerkstraat 45 in Strijen. Het museum is geopend op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.


Storing Shell met minimaal ethyleenoxide-effect in Hollands Diep

(02-08-2018)

Een operationele storing in de MEOD-fabriek (Moerdijk Ethyleen Oxide en Derivaten) heeft ertoe geleid dat deze op vrijdag 20 juli kortstondig en veilig uit bedrijf is genomen. Nadien ontdekte Shell Nederland Chemie B.V.  door eigen metingen dat er als gevolg van deze storing sprake was van een  minimale ethyleenoxide-effect  naar het oppervlaktewater van het Hollands Diep. Een expertteam van de overheid heeft de gezondheidsrisico’s als verwaarloosbaar beoordeeld.

Shell heeft hiervan zo snel mogelijk melding gemaakt bij Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn ook de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en drinkwaterbedrijf Evides op de hoogte gesteld. Tevens heeft Shell direct maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en onderzocht welke acties het meest effectief waren om milieuschade te beperken.

In goed overleg met de diverse overheden is gekozen voor een reparatie van de warmtewisselaars. Deze gecontroleerde reparatie zal vanaf 21 augustus plaatsvinden en naar verwachting 7 - 10 dagen duren. Bij een acute reparatie, waarbij de fabriek direct stilgelegd wordt, zou het totale veiligheidsrisico en de milieubelasting groter zijn dan bij de huidige minimale effecten  en de gecontroleerde aanpak. Shell monitort de fabriekssituatie zorgvuldig en regelmatig om in geval van veranderingen opnieuw met de toezichthoudende autoriteiten in contact te kunnen treden.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Shell Nederland Chemie B.V. via communicatiepernismoerdijk@shell.com.


Nieuwe hondenkaart in Strijen

(19-07-2018)

Onlangs heeft de gemeente Strijen de hondenkaart geactualiseerd. Ook zijn er nieuwe afvalbakken en routepaaltjes geplaatst. Uit een inventarisatie bleek dat er in de loop van de tijd wat routepaaltjes waren verdwenen. Ook de onlangs vastgestelde regionale APV vroeg om een update van  de hondenkaart.

Opruimplicht

Overal binnen de bebouwde kom van de gemeente Strijen geldt een opruimplicht voor hondenpoep, met uitzondering van de locaties waar dit is vrijgesteld. Dit zijn voornamelijk gebieden aan de randen van de wijken. Op de nieuwe hondenkaart staan alle hondenuitlaatgebieden aangegeven.

Bij het uitlaten van uw hond bent u verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben en om de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen als u de hond uitlaat. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd.

Afvalbakken

Om de hondenpoep op te ruimen kan gebruik worden gemaakt van de afvalbakken in de openbare ruimte. Onlangs zijn er  een aantal afvalbakken in Strijen bij geplaatst. Op de nieuwe hondenkaart staan de afvalbakken ook aangegeven.

Routepaaltjes

De verschillende uitlaatgebieden worden aangegeven met routepaaltjes. Op deze paaltjes is te zien om welk soort gebied het gaat en of er een opruimplicht geldt. Het is niet toegestaan om honden uit te laten op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Dit is ook aangegeven met verbodsborden.

Hondenkaart

Op de website www.strijen.nl staat meer informatie over het hondenbeleid. Ook kunt u hier de hondenkaart bekijken. Vanwege de nieuwe wetgeving AVG is het helaas niet (meer) mogelijk om alle hondenbezitters persoonlijk aan te schrijven. Bent u hondenbezitter (in Strijen) en wilt u de nieuwe hondenkaart thuis ontvangen? Geef dan uw adresgegevens door aan ons via info@strijen.nl of via 088-6471200. U ontvangt er dan gratis een rolletje opruimzakjes bij.

Archief