Pagina opties

Groter
A A

Actueel nieuws

Overzicht nieuwsberichten uit en over de gemeente Strijen. Veel nieuwsberichten worden tevens als persberichten verstuurd naar de media.
Berichten van één maand en ouder staan in het archief en kunnen worden gelezen via de knop 'Archief' onderaan deze pagina.
(Oude nieuwsberichten van vóór november 2017 zijn terug te vinden in het website-archief)


Nieuwsberichten gemeente Strijen

Welzijn HW introduceert ANWB Automaatje Hoeksche Waard

(14-06-2018)

Even boodschappen doen, een partner in het verzorgingstehuis bezoeken of naar een afspraak in het ziekenhuis? Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Welzijn Hoeksche Waard introduceert met ingang van 20 juni AutoMaatje Hoeksche Waard van de ANWB en gaat samen met vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.

“Met ANWB AutoMaatje Hoeksche Waard vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding.”, vertelt Rob Bergevoet, vanuit de Vrijwilligerscentrale van Welzijn HW betrokken bij het project. “De landelijke bekendheid van Automaatje, de kennis, begeleiding, training en materialen die de ANWB biedt en de gebruikersvriendelijke software, waren aanleiding voor ons om deze vervoerservice aan te gaan bieden. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer zijn tenslotte basisprincipes in ons werk.”, vervolgt hij. “Het initiatief wordt Hoeksche Waard-breed aangeboden en heeft geen winstoogmerk. De hulpdienst Vrijwillig Vervoer gaat per 1 juli 2018 over naar ANWB Automaatje Hoeksche Waard.”

Hoe kunt u gebruik maken van AutoMaatje Hoeksche Waard?
Wilt u naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje Hoeksche Waard is verder geheel gratis.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan drie dagen van tevoren contact op met: Welzijn Hoeksche Waard: Tel: 088 - 730 8900, maandag t/m donderdag 9:00 - 16:00 uur en op vrijdag 9:00 - 12:00 uur, of mail: anwbautomaatje@welzijnhoekschewaard.nl

  • De planner zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die u, op het door uw gewenste tijdstip, kan rijden.
  • De planner belt de aanvrager terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor u gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer, plus eventuele parkeer- of tolkosten.
  • Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor uw deur en brengt u naar het afgesproken adres.
  • De aanvrager betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.
  • U hoeft geen ANWB-lid te zijn om gebruik te maken van ANWB Automaatje Hoeksche Waard.

Hoe kan ik mij aanmelden als chauffeur?

Doe je graag iets voor een ander? Meld je dan aan als vrijwilliger en vervoer jouw minder mobiele 'buren' in je eigen auto. Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeer- en tolkosten. Je auto moet APK gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Vrijwilligers moeten jonger zijn dan 75 jaar en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Je hoeft geen ANWB-lid te zijn.


Gemeentehuis gesloten

(14-06-2018)

Donderdagmiddag 21 juni is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.


Barbera Silvis beoogd gemeentesecretaris fusiegemeente Hoeksche Waard

(13-06-2018)

Barbera Silvis-de Heer is benoemd als kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Vanaf 1 september gaat Silvis (43) al aan de slag als zogeheten kwartiermaker, waarbij ze de ambtelijke organisatie leidt in de voorbereidingen op de bestuurlijke fusie. Als de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 een feit is, wordt zij benoemd als gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Barbera Silvis is nu nog gemeentesecretaris bij de gemeente Etten-Leur. Ze heeft daarnaast ervaring in verschillende managementfuncties bij de voormalige gemeente Spijkenisse (nu de gemeente Nissewaard). Met haar man en twee zoons woont ze in Rhoon.

Barbera Silvis: “Ik kijk er naar uit om in de Hoeksche Waard aan een mooie nieuwe gemeente te kunnen bouwen. Ook al ligt het samengaan van de vijf gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen soms gevoelig; op een eiland als dit ben je automatisch met elkaar verbonden. Die verbinding is voor mij heel belangrijk. Niet alleen binnen de organisatie en het bestuur, maar juist ook met de inwoners en partners. “

Eind april ging de Tweede Kamer akkoord met de fusie in de Hoeksche Waard vanaf 1 januari 2019. Naar verwachting beslist voor het zomerreces ook de Eerste Kamer. In de tussentijd treffen de vijf gemeenten alle nodige voorbereidingen om op 1 januari dienstverlening en organisatie adequaat te laten functioneren. De benoeming van Barbera Silvis als kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris is daar onderdeel van.

“We zijn blij met Barbera als verbinder tussen inwoners, partners, bestuur en ambtelijke organisatie”, aldus de vijf colleges. “Ze heeft hart voor onze regio. Met haar ervaring en ambities kan ze ons helpen de Hoeksche Waard samen te smeden tot één nieuwe krachtige gemeente, die dichtbij haar omgeving staat.”


De handen ineen voor het behoud van farmaceutische spoedzorg

(08-06-2018)

Spoedmedicijnen blijven ook ’s nachts en in het weekend beschikbaar, daarvoor hebben de huisartsen, zorgverzekeraar CZ, de gemeenten in Hoeksche Waard en Steunpunt KOEL de handen ineen geslagen.

Overdag kun je gewoon bij een apotheek terecht wanneer je medicijnen nodig hebt, maar het kan voorkomen dat je buiten de gewone openingstijden toch noodmedicatie nodig hebt. Dat moet voor iedereen toegankelijk blijven, ongeacht leeftijd, woonplaats en ook als je minder mobiel bent. Zorgen daarover zijn niet nodig, ook niet voor de toekomst.

Op dit moment kan na kantoortijden en dus ook midden in de nacht en in het weekend gebruik worden gemaakt van een dienstapotheek in Klaaswaal. De kosten voor van deze apotheek zijn hoog, zo hoog, dat de afgelopen jaren het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deel van deze kosten op zich heeft genomen. Vanaf 2019 komt hier een einde aan. Om te voorkomen dat u straks wel twee keer zoveel betaalt als nu voor medicijnen werken de zorgverzekeraar, huisartsen, de gemeenten en Steunpunt KOEL samen aan een oplossing. Uitgangspunten zijn dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen buiten kantoortijden op niveau blijft, de inwoners in de regio niet plotseling op hoge kosten worden gejaagd en dat het niet veel onnodige reistijd kost. Deze oplossing willen de partijen voor het eind van het jaar bereikt hebben.

Geraldo Janssen (bestuurlijke vertegenwoordiger volksgezondheid vanuit de gemeenten in de Hoeksche Waard) laat blijken vertrouwen te hebben in de oplossing: “Ook al hebben partijen soms verschillende belangen, de partijen die nu samenwerken hebben elkaar gevonden in het gezamenlijke belang: zorg moet beschikbaar zijn voor de patiënt. Mensen in de regio Hoeksche Waard moeten het vertrouwen hebben dat het spoedmedicijn beschikbaar is wanneer het nodig is, ook al is dat midden in de nacht. Ook al gaat het maar om een paar patiënten per week, die laat je niet in de kou staan.”

Momenteel worden verschillende mogelijke oplossingen bekeken en wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. De betrokken partijen voelen de verantwoordelijkheid en de urgentie om dit probleem aan te pakken. Ze zijn er daarom van overtuigd dat er binnenkort een oplossing gepresenteerd kan worden waar iedereen achter kan staan.


N488: uitloop werkzaamheden

(07-06-2018)

Door onverwachte omstandigheden duren de werkzaamheden bij de N488 ter hoogte van het kruispunt met de Lange Biesakkersweg in Numansdorp tot vrijdag 22 juni.

De damwandconstructie langs de berm van de N488 ter hoogte van het kruispunt met de Lange Biesakkersweg wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden werden onbekende kabels aangetroffen. Om de kabels niet te raken, moet het ontwerp van de damwand worden aangepast. Hierdoor duren de werkzaamheden helaas twee weken langer dan gepland.

Tot vrijdag 22 juni geldt een halve rijbaanafzetting op de N488 ter hoogte van de kruising met de Lange Biesakkersweg. Het verkeer wordt om en om doorgelaten door middel van verkeerslichten.

Kijk voor meer informatie op de webiste van de Provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie


100 energiescans bij bedrijven

(07-06-2018)

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de gemeenten helpen bedrijven om energie te besparen. Gemiddeld kunnen bedrijven tussen de 10% en 30% besparen. Om de mogelijkheden in kaart te brengen, krijgen 100 bedrijven in de regio een energiescan en tools om direct aan de slag te gaan.

De gemeenten in de Hoeksche Waard, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden zetten zich in voor een duurzame regio. De regionale en lokale doelstellingen zijn ambitieus, er wordt hard gewerkt om steeds minder energie te gebruiken in de regio en tegelijkertijd zelf steeds meer groene energiebronnen te gebruiken. 

Energieadvies en monitoring

Vanuit de regionale energiestrategieën organiseert OZHZ, in opdracht van de gemeenten, verschillende activiteiten om de energietransitie te versnellen. 100 bedrijven in de regio bieden wij een energiescan aan. Daaruit komen concrete bespaaradviezen. Een monitoringstool van Energiepartners maakt het energie besparen makkelijk en overzichtelijk. Het geeft inzicht in - en daarmee controle over - het energieverbruik. Gemiddeld kunnen bedrijven tussen de 10% en 30% besparen door het toepassen van rendabele maatregelen met een korte terugverdientijd.

Meld u aan

Bent u ondernemer in de regio Zuid-Holland Zuid en heeft u interesse in een energiescan, dan kunt u zich aanmelden via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via energie@ozhz.nl. Vermeld bij aanmelding uw bedrijfsnaam, bezoekadres en contactgegevens. Wij gaan dan na of er nog plek is bij uw gemeente voor een energiescan.

Energiebeweging

Naast de genoemde 100 energiescans voert OZHZ verschillende andere projecten uit waarbij energiescans ingezet worden, zoals bij projecten voor duurzame bedrijventerreinen of binnen sectoren. Dit altijd in opdracht van en in nauwe samenwerking met gemeenten en provincie. 


Cursus 'Politiek Actief' afgerond

(07-06-2018)

De cursus ‘Politiek Actief’ die op verschillende locaties binnen de gemeenten van de Hoeksche Waard werd gegeven, is ten einde. De deelnemers aan deze cursus hebben in vijf avonden inzicht gekregen in hoe de lokale politiek werkt. Naast praktische opdrachten waren er onder andere presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici, bijvoorbeeld in de vorm van speeddaten met raadsleden. De cursus werd afgesloten met het bijwonen van een raadsvergadering. De 31 cursisten, waaronder 19 mannen en 12 vrouwen in de leeftijd van 26 tot 70 jaar, konden daarbij zelf kiezen welke raadsvergadering ze bijwoonden. Een deel van de groep heeft gisteravond na afloop van de vergadering het certificaat van deelname van Prodemos in ontvangst genomen.

De cursisten geven aan een beter beeld te hebben van hoe de lokale politiek werkt en wat er bij het werk van een raadslid komt kijken. Dit helpt bij het beter kunnen volgen van de lokale politiek. Een deel van de cursisten is blij met de opgedane kennis en ander deel van de cursisten is zelfs zo ver dat hij of zij wel iets in de lokale politiek in de Hoeksche Waard zou willen betekenen.


Hoeksche Waard onderzoekt sport- en beweeggedrag

(06-06-2018)

De gemeenten in de regio Hoeksche Waard zijn geïnteresseerd in het sport- en beweeggedrag van hun inwoners. Daarom hebben de vijf gemeenten 3.000 inwoners vragen gesteld over hun leefstijl, beweeggedrag en sportdeelname.

Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl is een onderzoek waarmee o.a. de sportparticipatie en een aantal kenmerken van de leefstijl van de inwoners vastgesteld kan worden. De uitkomsten geven de gemeenten inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van hun inwoners. De gemeenten kunnen deze cijfers gebruiken bij het opstellen van toekomstig, en het toetsten van actueel, sport- en beweegbeleid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Team Sportservice Zuid-Holland. Ongeveer 3.000 inwoners hebben een brief ontvangen, waarin hen wordt gevraagd  deel te nemen aan dit onderzoek. De vragenlijst kan vervolgens digitaal worden ingevuld via de website www.beweegonderzoekhoekschewaard.nl. De vragenlijst is nog in te vullen tot 20 juni a.s. De resultaten van het onderzoek zullen direct na de zomervakantie worden gepubliceerd.


PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

(05-06-2018)

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Ook in de gemeenten in de Hoeksche Waard gaat het om (zeer) lage gehalten.

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont/Chemours. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Om de precieze omvang van de verspreiding te bepalen, is in opdracht van provincie en enkele gemeenten de bodem op veel verschillende locaties in de regio onderzocht. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) coördineert dit onderzoek. De meeste resultaten zijn nu bekend, zoals u op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunt lezen.

In de gemeenten Binnenmaas en Strijen is op de meeste plekken de gemeten hoeveelheid PFOA laag: tussen de 0 en 10 microgram per kilo grond. In de gemeenten Oud-Beijerland, Cromstrijen en Korendijk is het nog lager: tussen de 0 en 2,5 microgram per kilo grond. In de hele Hoeksche Waard liggen de gemeten concentraties (ver) onder de risicogrenswaarden. De hoeveelheid PFOA in de bodem geeft geen aanleiding tot aangepast gedrag in het gebruik van de grond als moestuin, om te tuinieren of om kinderen in te laten spelen.

Zorgvuldig omgaan met licht PFOA-houdende grond

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er 'viezere' grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Zo voorkomen we dat PFOA-gehalten oplopen.

Op basis van het nieuwe bodemonderzoek zijn de regels en verwachtingen aangepast. De regels gaan nu in een groter gebied gelden. De gemeenten voeren daarover momenteel overleg.

Meer weten?

PFOA is een stof waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Tegelijkertijd is er nu steeds meer bekend. Informatie over dit laatste bodemonderzoek, inclusief de vragen en antwoorden, vindt u op www.ozhz.nl.


Proef biologische luizenbestrijding

(04-06-2018)

Om overlast van honingdauw tegen te gaan, gaat gemeente Strijen de strijd aan tegen bladluis door het uitzetten van lieveheersbeestjes. Wethouder Wilko van Tilborg zette vandaag de larven van de lieveheersbeestjes uit in enkele van de overlastgevende bomen.

In de afgelopen jaren was er aanhoudende overlast van de honingdauw die wordt veroorzaakt door luizen in diverse bomen in Strijen. Honingdauw is een druipende en kleverige substantie en zorgt voor kleverige zwarte aanslag op particuliere eigendommen, zoals auto’s, tuinbeplanting en bestrating.

Diverse boomsoorten worden aangetast door bladluizen. Dit is een natuurlijke aantasting die bij het ecologische systeem van de boom hoort. De bladluis voedt zich met sappen uit de bladeren van bomen die hij eruit zuigt. Na het opnemen van voedingsstoffen scheidt de bladluis een kleverige vloeistof uit, honingdauw. Dit zorgt voor de zwarte plakkerige laag.

Uit ervaring is gebleken, dat door in te spelen op de levenscyclus van de larven van het tweestippelig lieveheersbeestjes (Adalia bipunctata), er een optimale bestrijding van bladluis ontstaat. Op verschillende locaties in de gemeente Strijen worden de luizen bestreden om de overlast tegen te gaan. Het gaat om 34 lindes in Mookhoek, 12 lindes in het Spui, 14 esdoorns in de Kievietstraat, 3 esdoorns in de Lange Meet en 6 esdoorns in het Rietsnijderspad. Aan het einde van het seizoen wordt beoordeeld of bestrijding succesvol is geweest en volgend jaar wordt voortgezet.


Buurtbemiddelaars gezocht!

(04-06-2018)

Hoe los je problemen of ruzies met je buren op? Direct de huisbaas of politie bellen, is vaak niet de juiste weg. Zelf het gesprek aangaan helpt meestal wel. Maar als dat niet lukt, kan Buurtbemiddeling Hoeksche Waard uitkomst bieden. Daar werken vrijwilligers die speciaal zijn getraind om bij conflicten en ruzies te bemiddelen. Zowel in overlastsituaties tussen volwassenen als tussen jongeren en ouderen.

Buurtbemiddeling is er voor bewoners, die problemen of ruzie hebben met hun buren. Of het nu gaat om lawaai, overlast door kinderen of huisdieren, rommel, pesterijen, een gespannen situatie, problemen in het portiek of irritatie over heggen, bomen of schuttingen. Buurtbemiddeling Hoeksche Waard kan ingeschakeld worden als buren er zelf niet uit komen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard leidt vrijwilligers op tot bemiddelaar. De bemiddelaars helpen buren met onderlinge problemen er samen uit te komen. Hoe? Door met de buren erover te praten en hen te helpen naar elkaar te luisteren en een eigen oplossing te vinden. De bemiddeling is dus geen kwestie van wie er wint of het meest zijn recht haalt. Een bemiddeling is succesvol als de betrokken bewoners naar huis gaan met een oplossing of afspraken waarover ze beiden tevreden zijn.

Bemiddelaars gezocht!

Voor het team Buurtbemiddeling Hoeksche Waard zoeken we enthousiaste vrijwilligers! Woont u in de Hoeksche Waard? Voelt u zich betrokken bij uw buurt en uw gemeente? Kunt u goed luisteren en staat u open voor andere mensen? Bent u bereid om een gratis training Buurtbemiddeling te volgen? En bent u voor enkele dagdelen per maand beschikbaar? Neem dan contact op met ons via telefoon 06-1862 8841 of mail naar info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl.

Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken we graag met u of Buurtbemiddeling iets voor u is. Ook jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen zich aanmelden. Zij krijgen dan de functie van ‘Jongerenbuurtbemiddelaar’. De eerstvolgende training Buurtbemiddeling vindt in de eerste twee weken van september plaats. Deelnemers ontvangen na deelname aan de volledige training een theorie-certificaat.


Commissievergaderingen

(31-05-2018)

Volgende week komen de adviescommissies van de gemeente Strijen weer bijeen in het gemeentehuis. Na opening van de vergadering, onder agendapunt 3, is het mogelijk voor inwoners van Strijen het woord te voeren. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier; telefoon 088-64718204, e-mail michiel.bourdrez@strijen.nl. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de commissie- en raadsleden vergaderen, waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

De volledige agenda’s zijn terug te vinden op www.strijen.nl. Op de gemeentelijke website zijn de vergaderingen tevens live te beluisteren, dan wel terug te luisteren.

- Commissie Maatschappelijke Zaken: dinsdag 5 juni 19.30 - 20.30 uur;

- Commissie Wonen & Werken: dinsdag 5 juni 20.30 - 21.30 uur;

- Commissie Financiën en Economische Zaken: dinsdag 5 juni 21.30 - 22.00 uur

- Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden: dinsdag 5 juni, aanvang 22.00 uur.


Weekendafsluiting A29

(31-05-2018)

Vrijdag 1 juni 22.00 uur – maandag 4 juni 05.00 uur voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluitingen (20) Barendrecht en (21) Oud-Beijerland (N217). De noord-zuid tunnelbuis van de Heinenoordtunnel is dus dicht. De Kiltunnel is dit weekend, van oost naar west, tolvrij. Afrit (20) Barendrecht is open voor verkeer.

Boompjesstraat Strijen afgesloten

(30-05-2018)

Van 4 juni tot en met 29 juni wordt de brug in de Boompjesstraat in Strijen afgesloten voor alle verkeer. Waterschap Hollandse Delta voert dan renovatiewerkzaamheden uit aan deze brug. De winkels in de Boompjesstraat blijven bereikbaar via omleidingsroutes. Deze worden ter plaatse aangegeven met gele borden. Voor de voetgangers en (brom-)fietsers wordt een omleiding ingesteld over de Boskade en Kerkstraat omdat de doorgang over de brug tijdens de werkzaamheden in verband met veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De aannemer probeert buiten de werktijden de doorgang over de brug voor de voetgangers en (brom-)fietsers zo veel mogelijk open te stellen.

In de kern van Strijen stroomt ‘De Keen’ onder de Boompjesstraat door. Onder de Boompjesstraat bevindt zich een duiker, die tevens waterkering is. In geval van calamiteiten kan deze worden afgesloten. Deze duiker moet gerenoveerd worden, zodat zowel de water aan- en afvoer en de waterkerende functie geborgd is, alsook de weg er boven gebruikt kan blijven worden.

Daarom gaat het waterschap tussen de duiker en de rijbaan een soort brugconstructie maken zodat de directe belasting op de duiker vermindert. Om de brugconstructie te plaatsen wordt het bestaande wegdek verwijderd en wordt en een constructie neergelegd, waarna de bestrating weer terug geplaatst wordt. Op maandag 4 juni starten deze werkzaamheden.

De gemeente heeft het voornemen om na de werkzaamheden van het waterschap een gedeelte van de Boompjesstraat te herstraten, aansluitend op de werkzaamheden voor de herinrichting van De Kaai.   


RAD Hoeksche Waard genomineerd voor Integron Klantbeleving Award

(24-05-2018)

De RAD is in de categorie Afvaldienstverlening samen met Sims Recycling Solutions en van Scherpenzeel genomineerd voor een klantbeleving prijs.

Integron is een gerenommeerd onderzoeksbureau voor marktonderzoek en klantbeleving. Zij reiken jaarlijks de zogenaamde Belevingawards uit. Deze prijzen worden uitgereikt naar aanleiding van de resultaten van uitgevoerde klant- en medewerker tevredenheidsonderzoeken.
 

De RAD heeft in 2017 onder 1400 huishoudens binnen de regio een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek was gericht op de beleving van de inwoners over het scheiden van afval, Goed Scheiden Loont en de dienstverlening van de RAD. De gemiddelde tevredenheid werd gewaardeerd met een 8! De ondervraagden complimenteerden de RAD over de professionaliteit en klantvriendelijkheid van de medewerkers bij de gescheiden inzameling.

Reden genoeg voor Integron om de RAD te belonen met een nominatie voor deze mooie prijs. Op donderdag 31 mei worden de Belevingawards uitgereikt in de Efteling.


Lunch en entertainment voor ouderen

(24-05-2018)

Welzijn Hoeksche Waard organiseert in samenwerking met de Ouderenbond Strijen en PCOB Strijen op woensdag 13 juni een lunch met entertainment voor ouderen in Strijen.

Wanneer: woensdag 13 juni van 12.30 uur tot circa 14.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)

Waar: Dorpshuis Streona in Strijen

Voor wie: ouderen woonachtig in gemeente Strijen

Kosten: € 6,00 p.p.

Noodzakelijk: uiterlijk aanmelden tot 6 juni bij Welzijn Hoeksche Waard 088-730 8900 of via info@welzijnhoekschewaard.nl


Weekendafsluiting A29

(24-05-2018)

Rijkswaterstaat voert in mei 2018 onderhoudswerkzaamheden uit op de A29 vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom. Daarom is de snelweg in het weekend van 25 mei afgesloten tussen Oud-Beijerland en Numansdorp.

De A29 richting Bergen op Zoom is afgesloten van vrijdag 25 mei 22.00 uur tot maandag 28 mei 05.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluitingen (21) Oud-Beijerland (N217) en (22) Numansdorp (N487). De Heinenoordtunnel is wél open, zie ook https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/provincie-zuid-holland-regulier-wegonderhoud/index.aspx. Verkeer dat de A29 over de Haringvlietbrug wil vervolgen: verlaat de A29 bij de afrit Oud-Beijerland, rijd binnendoor naar Numansdorp en ga daar de A29 weer op.


Koninklijke onderscheiding voor de heer Wondergem uit Strijen

(23-05-2018)

Op dinsdag 22 mei kreeg de heer Jack Wondergem een koninklijke onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Burgemeester Jan Waaijer van gemeente Strijen speldde hem dinsdagavond de medaille behorende bij deze koninklijke onderscheiding op.

De heer Wondergem ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet gedurende 25 jaar bij de vrijwillige brandweer in Strijen. 

Rond de jaarwisseling nam de heer Wondergem na 25 jaar afscheid van de vrijwillige brandweer. Hij kwam in dienst van de vrijwillige brandweer van Strijen op 1 januari 1993. In de jaren daarna is hij opgeklommen tot bevelvoerder en oefenleider. Ook was hij actief in het bestuur van de personeelsvereniging.


Archief