Pagina opties

Groter
A A
RSS

Actueel nieuws

Overzicht nieuwsberichten uit en over de gemeente Strijen. Veel nieuwsberichten worden tevens als persberichten verstuurd naar de media.
Berichten van één maand en ouder staan in het archief en kunnen worden gelezen via de knop 'Archief' onderaan deze pagina.
(Oude nieuwsberichten van vóór november 2017 zijn terug te vinden in het website-archief)


Nieuwsberichten gemeente Strijen

Strijen krijgt beweegtoestellen

(16-08-2018)

Lekker buiten zijn en bewegen, dat houdt je blij en gezond. Daarom willen wij u van harte uitnodigen mee te denken over de nieuwe beweegtoestellen die we in de gemeente gaan realiseren.

Helpt u mee om een keuze te maken uit de verschillende toestellen? Dat kan op 20 augustus 2018 in het gemeentehuis in Strijen, Waleplein 2.

De koffie staat voor u klaar voor de bijeenkomst van 19.00 tot 20.00 uur. Wij zien u graag.


Pas op voor botulisme

(13-08-2018)

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.

Wat merkt u ervan als zwemmer?

Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline, maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers voorkomen. Botulisme bij mensen is zeer zeldzaam. De symptomen zijn in eerste instantie misselijkheid, overgeven, moeheid, duizelig, droge mond en buikklachten. Daarna dubbel of wazig zien, slecht verdragen van licht, moeite met spreken en slappe arm- en beenspieren.

Ga daarom niet het water in op plaatsen waar dode dieren drijven en laat er ook geen kinderen spelen. Raak de zieke of dode dieren niet aan. Meld aan gemeente of waterschap dat u een dood dier in of langs het water hebt gezien.

Hoe kunt u botulisme herkennen?

Watervogels vertonen verlammingsverschijnselen aan kop en vleugels. Ze verdrinken vaak doordat de nekspieren verlamd zijn. Vissen vertonen verlammingsverschijnselen. De dode vissen komen pas na een aantal dagen bovendrijven. Honden lopen met stramme poten of vertonen verlammingsverschijnselen en ze eten en drinken niet. Alleen honden met een wondje in de maag zijn gevoelig voor botulisme. Paarden en runderen kauwen traag, slikken moeilijk, hebben last van veel speeksel.

Wat kunt u doen om besmetting met botulisme door dode waterdieren te voorkomen?

  • Zwem niet in water waarin dode dieren liggen.
  • Raak geen dode dieren met uw blote handen aan.
  • Laat uw huisdieren niet zwemmen in oppervlaktewater (waarvan bekend is dat het besmet is met botulisme of de blauwalg bacterie).
  • Sproei niet met oppervlaktewater als er bekend is dat er botulisme besmetting is geconstateerd, of daar een aannemelijke kans op is.
  • Meld dode vissen e/o watervogels bij de gemeente of het waterschap in uw regio. Zij kunnen de dode dieren opruimen en verdere maatregelen nemen.

Waarom is er nu zoveel last van botulisme?

De bacterie die botulisme veroorzaakt komt veel voor in water waar het zuurstofgehalte laag is. Door de hitte en droogte ligt het zuurstofgehalte in de Nederlandse wateren op verschillende lager dan normaler, waardoor het bovengemiddeld veel botulisme wordt geconstateerd.

Hoe wordt er op botulisme gecontroleerd?

De waterschappen bemonsteren de officiële zwemlocaties in de regio en geven de gegevens door aan de provincies en omgevingsdiensten. Zij kijken vervolgens ook naar de fysieke aspecten en stellen uiteindelijk een waarschuwing of een zwemverbod in. Rijkswaterstaat doet dit voor de grote rivieren en stranden.

Bron: Unie van Waterschappen


Storing Shell met minimaal ethyleenoxide-effect in Hollands Diep

(02-08-2018)

Een operationele storing in de MEOD-fabriek (Moerdijk Ethyleen Oxide en Derivaten) heeft ertoe geleid dat deze op vrijdag 20 juli kortstondig en veilig uit bedrijf is genomen. Nadien ontdekte Shell Nederland Chemie B.V.  door eigen metingen dat er als gevolg van deze storing sprake was van een  minimale ethyleenoxide-effect  naar het oppervlaktewater van het Hollands Diep. Een expertteam van de overheid heeft de gezondheidsrisico’s als verwaarloosbaar beoordeeld.

Shell heeft hiervan zo snel mogelijk melding gemaakt bij Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn ook de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en drinkwaterbedrijf Evides op de hoogte gesteld. Tevens heeft Shell direct maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en onderzocht welke acties het meest effectief waren om milieuschade te beperken.

In goed overleg met de diverse overheden is gekozen voor een reparatie van de warmtewisselaars. Deze gecontroleerde reparatie zal vanaf 21 augustus plaatsvinden en naar verwachting 7 - 10 dagen duren. Bij een acute reparatie, waarbij de fabriek direct stilgelegd wordt, zou het totale veiligheidsrisico en de milieubelasting groter zijn dan bij de huidige minimale effecten  en de gecontroleerde aanpak. Shell monitort de fabriekssituatie zorgvuldig en regelmatig om in geval van veranderingen opnieuw met de toezichthoudende autoriteiten in contact te kunnen treden.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Shell Nederland Chemie B.V. via communicatiepernismoerdijk@shell.com.


Maak het inbrekers niet te makkelijk

(31-07-2018)

Gemeente Strijen wil het aantal woninginbraken in terugdringen. Daarom willen we deze zomer weer de aandacht vestigen op de boodschap ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Wat doen wij tegen woninginbraken?

Samen met diverse partners - zoals politie en de buurt WhatsAppgroepen - werken wij aan een veilige woonomgeving voor de bewoners van Strijen. Dat doen we niet alleen tijdens deze periode.

Wat kunt ú doen tegen woninginbraken?

Wacht niet tot het te laat is, maar volg deze tips op:

Op vakantie? Licht de buren in

 Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle planten op 1 tafel – dit maakt zichtbaar dat u met vakantie bent), de auto af en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe een gordijn open of dicht te doen.

Dagje weg? Deur op slot!

 Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u even naar de buren of boodschappen doen. Wees u ervan bewust dat als u boven bent, men zo binnen kan wandelen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties

 Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of onbekende personen bij uw huis) direct de politie via 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. De Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd, helpen u hier graag bij. Kijk voor meer preventietips op de website van het politiekeurmerk.


Nieuwe hondenkaart in Strijen

(19-07-2018)

Onlangs heeft de gemeente Strijen de hondenkaart geactualiseerd. Ook zijn er nieuwe afvalbakken en routepaaltjes geplaatst. Uit een inventarisatie bleek dat er in de loop van de tijd wat routepaaltjes waren verdwenen. Ook de onlangs vastgestelde regionale APV vroeg om een update van  de hondenkaart.

Opruimplicht

Overal binnen de bebouwde kom van de gemeente Strijen geldt een opruimplicht voor hondenpoep, met uitzondering van de locaties waar dit is vrijgesteld. Dit zijn voornamelijk gebieden aan de randen van de wijken. Op de nieuwe hondenkaart staan alle hondenuitlaatgebieden aangegeven.

Bij het uitlaten van uw hond bent u verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben en om de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen als u de hond uitlaat. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd.

Afvalbakken

Om de hondenpoep op te ruimen kan gebruik worden gemaakt van de afvalbakken in de openbare ruimte. Onlangs zijn er  een aantal afvalbakken in Strijen bij geplaatst. Op de nieuwe hondenkaart staan de afvalbakken ook aangegeven.

Routepaaltjes

De verschillende uitlaatgebieden worden aangegeven met routepaaltjes. Op deze paaltjes is te zien om welk soort gebied het gaat en of er een opruimplicht geldt. Het is niet toegestaan om honden uit te laten op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Dit is ook aangegeven met verbodsborden.

Hondenkaart

Op de website www.strijen.nl staat meer informatie over het hondenbeleid. Ook kunt u hier de hondenkaart bekijken. Vanwege de nieuwe wetgeving AVG is het helaas niet (meer) mogelijk om alle hondenbezitters persoonlijk aan te schrijven. Bent u hondenbezitter (in Strijen) en wilt u de nieuwe hondenkaart thuis ontvangen? Geef dan uw adresgegevens door aan ons via info@strijen.nl of via 088-6471200. U ontvangt er dan gratis een rolletje opruimzakjes bij.

Archief