Pagina opties

Groter
A A

Actueel nieuws

Overzicht nieuwsberichten uit en over de gemeente Strijen. Veel nieuwsberichten worden tevens als persberichten verstuurd naar de media.
Berichten van één maand en ouder staan in het archief en kunnen worden gelezen via de knop 'Archief' onderaan deze pagina.
(Oude nieuwsberichten van vóór november 2017 zijn terug te vinden in het website-archief)


Nieuwsberichten gemeente Strijen

Stemmen wetsvoorstel fusie in de Tweede Kamer

(24-04-2018)

De Tweede Kamer stemt vandaag, op dinsdag 24 april, tussen 15.00 en 15.45 uur over het wetsvoorstel voor de fusie van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Je kunt de stemming live volgen (video en audio) via de website van de Tweede Kamer https://www.twe...t/plenaire-zaal.

De vergaderstukken en de sprekerslijst zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer: https://www.twe...2018#2018A01818


Waterschap maakt Hoekseweg duurzaam veilig

(24-04-2018)

Waterschap Hollandse Delta gaat dit najaar de Hoekseweg in Strijen Duurzaam Veilig herinrichten. Dit betekent verlaging van de snelheid van 80 naar 60 km per uur, een nieuwe asfaltlaag, nieuwe belijning, verhoogde plateaus op de kruispunten en aanpassing van de voorrangsregeling, namelijk voortaan voorrang van rechts. Daarnaast zullen bromfietsers voortaan van de rijbaan gebruik maken en niet meer van het fietspad. Verder worden de verkeerslichten op de kruising met de Keizersdijk verwijderd.

Inloopbijeenkomst

Het waterschap organiseert donderdag 3 mei tussen 17.00 en 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het steunpunt van het waterschap, Hoekseweg 3 in Strijen. Belanghebbenden en omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd maar ook belangstellenden zijn van harte welkom.


Tweede Kamer stemt in met fusie Hoeksche Waard

(24-04-2018)

De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 april ingestemd met het samenvoegen van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De nieuwe gemeente Hoeksche Waard gaat met ingang van 1 januari 2019 van start.

Het besluit betekent meer duidelijkheid voor de vijf gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen. Met de beslissing van de Tweede Kamer is de besluitvorming over de fusie nog niet volledig afgerond. Ook de Eerste Kamer moet nog haar akkoord geven. De verwachting is dat dit besluit voor de zomervakantie genomen wordt.

De voorbereidingen op de samenvoeging zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard er op 1 januari 2019 voor de inwoners kan zijn.


Aanpassing rijrichting kruising Schenkeldijk - Randweg

(19-04-2018)

Op maandag 30 april starten de werkzaamheden aan de kruising Schenkeldijk – Randweg.  De verplichte rijrichting wordt aangepast.

Op dit moment kan gemotoriseerd verkeer komende vanaf de Schenkeldijk (noordzijde) alleen rechtsaf slaan de Randweg op, richting de rotonde Randweg – Strienemonde. Na de aanpassing van de kruising, kan het verkeer ook linksaf de Randweg op, in de richting van de Schelpweg.

Tijdens de werkzaamheden, worden verkeersregelaars ingezet, om het verkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen.  De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 4 mei.


Strijen kleurt oranje op Koningsdag

(19-04-2018)

Op vrijdag 27 april kleurt Strijen weer oranje voor Koningsdag. Om 09.00 uur starten de festiviteiten met de vrijmarkt aan het Spui. Vervolgens vindt om 10.00 uur de traditionele aubade plaats, onder begeleiding van Showkorps Juliana uit ’s Gravendeel.  

Na de kinderoptocht, die om 10.30 uur start bij de feesttent aan het Spui, vinden er diverse optredens plaats, voor jong en oud. Ook zijn er springkussens en is er kermis op het Stockholmplein. Het belooft een ouderwets gezellig Oranjefeest te worden voor iedereen.

U komt toch ook?


Subsidie voor buurtinitiatieven

(18-04-2018)

De gemeente Strijen vindt goede contacten tussen bewoners belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente bewoners of instellingen die activiteiten organiseren die de leefbaarheid van de straat, buurt of dorp vergroten.

Denk daarbij aan het organiseren van een straatspeeldag, Koningsspelen, buurtbarbecue of buurtfeest. Maar ook als je met buurtgenoten wilt meedoen aan de Nationale Burendag of een buurtsporttoernooi zijn er mogelijkheden om hiervoor subsidie aan te vragen. Per evenement kan er een gemeentelijke bijdrage worden gevraagd. Wilt u meer weten?  Neemt u dan contact met mw. Sesay van de gemeente Strijen, via e-mail: Amienata.Sesay@Strijen.nl. Een verzoek om een bijdrage kunt u sturen naar info@strijen.nl


Rectificatie: locatie weekmarkt

(18-04-2018)

Vorige week berichtten wij dat de weekmarkt (en standplaats) in Strijen verhuist naar parkeerplaats De Striene. Echter, de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden wil dat de gemeente nogmaals met alle betrokken partijen in gesprek gaat om een eventuele verplaatsing nader te onderzoeken. Voorlopig blijft de weekmarkt dus gewoon op de huidige locatie. 


Shell Moerdijk informatieavond

(12-04-2018)

Shell Moerdijk bestaat dit jaar 50 jaar en nodigt haar buren uit om bij te praten. Dat doen ze op donderdag 19 april a.s. Wat gebeurt er allemaal in en rond het bedrijf? Production Manager René de Bie gaat daarover graag met omwonenden in gesprek aan de hand van een aantal thema's zoals veiligheid, energietransitie en de toekomst. Na afloop vindt er een rondrit per bus over het terrein plaats.

Wanneer: donderdag 19 april 2018.

Waar: Shell Moerdijk, Westelijke Randweg 1, Klundert.

Hoe laat: 19.00 - 21.00 (inloop vanaf 18.30 uur).

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via communicatiepernismoerdijk@shell.com onder vermelding van uw naam en woonplaats.


Behandeling wetsvoorstel fusie in Tweede Kamer

(11-04-2018)

De Tweede Kamer is van plan op dinsdag 17 en woensdag 18 april verschillende herindelingsvoorstellen in een plenaire vergadering te gaan behandelen. De behandeling van het wetsvoorstel over samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen staat (onder voorbehoud van agendawijzigingen) op woensdag 18 april om 11.00 uur op de planning.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.


Samen het onkruid te lijf

(05-04-2018)

Zodra de zon weer meer gaat schijnen, schiet het onkruid uit de grond én de straten. Dit geeft niet alleen een rommelig straatbeeld, maar kan ook wateroverlast veroorzaken na een regenbui. Omdat de straatgoten en afvoerputten begroeid raken, kan regenwater niet snel genoeg weglopen. Hierdoor ontstaan plassen op straat, waarvan het verkeer hinder ondervindt. Ook de voetpaden worden minder goed toegankelijk door het onkruid.

Om ophoping van vuil en zand in de goten te voorkomen veegt de gemeente deze zes keer per jaar met een veegwagen. De onkruidgroei op verharding wordt onder meer met behulp van de welbekende geel-groene quad uitgevoerd. Voor het verwijderen van onkruid worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De methoden die de gemeente gebruikt bestaan uit hete lucht, heet water, vegen en borstelen. In beplantingen verwijdert de gemeente het onkruid door te schoffelen en te maaien.

Ook inwoners kunnen meehelpen met het onkruidbeheer, door bijvoorbeeld regelmatig de eigen stoep te vegen en ophoping van vuil langs houten en stenen erfafscheidingen weg te halen. Maar ook door de rijbaan en parkeervakken vrij te houden als de veegwagen langs komt. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving.

Neem voor vragen over onkruidbestrijding contact op met Johan van Herpen van de gemeente Strijen via telefoonnummer 088-6471200.


Helicopteroefening Koninklijke Luchtmacht

(05-04-2018)

Van 16 t/m 20 april trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht en collega’s van de Koninklijke Marechaussee voor de Helicopter Weapons Instructors Course (HWIC/SOF) in de omgeving van Hollandsch Diep en Voorne-Putten. Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. De helikopterbemanningen trainen o.a. het vliegen onder verhoogde dreiging. Vliegers en loadmasters worden opgeleid tot wapeninstructeurs.

De oefening vindt plaats op weekdagen, van maandag tot en met donderdag tussen 17.00 – 22.00 uur en op vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur. Helikopters kunnen op zeer lage hoogte vliegen. Doel van de oefening is om vliegers van Apache, Cougar en Chinook helikopters 'onder hoge dreiging' gedegen en professioneel voor te bereiden op missies en inzet in binnen- en buitenland. Om dit mogelijk te maken, zijn diverse eenheden van de Koninklijke Landmacht aanwezig om het grondoptreden te verzorgen.

Om veilig te kunnen opereren in een missiegebied trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Een groot deel van training vindt plaats in simulatoren, echter zal een deel altijd in praktijk beoefend moeten worden.

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.


Werkzaamheden N488 bij kruispunt Lange Biesakkersweg in Numansdorp

(05-04-2018)

De provincie Zuid-Holland voert van 28 april tot begin juni 2018 werkzaamheden bij de N488 ter hoogte van het kruispunt met de Lange Biesakkersweg in Numansdorp. De weg wordt de eerste twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer. In de laatste vier weken geldt een halve rijbaanafzetting.

Wat gaat er gebeuren?
De damwandconstructie langs de berm van de N488 ter hoogte van het kruispunt wordt vervangen, omdat deze op een aantal plekken beschadigd is. In de eerste twee weken wordt de oude damwandconstructie verwijderd en er wordt een nieuwe damwand geplaatst. In de vier weken daarna wordt de nieuwe damwandconstructie afgebouwd.

Tweeweekse afsluiting
De weg wordt van 28 april tot uiterlijk 11 mei afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig, omdat de weg geen stabiele fundering heeft tijdens de werkzaamheden. Veel verkeer op het wegdek kan er voor zorgen dat de weg verschuift en de bermen instorten. Dit is natuurlijk erg gevaarlijk voor het verkeer.

Omleiding tijdens tweeweekse afsluiting
Al het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden. Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijden door. Ook bussen, fietsers en voetgangers worden doorgelaten. Verkeersregelaars worden ingezet.

Halve rijbaanafzetting
Vanaf 11 mei tot en met 8 juni uur geldt een halve rijbaanafzetting op de N488 ter hoogte van de kruising met de Lange Biesakkersweg. Het verkeer wordt om en om doorgelaten door middel van verkeerslichten.

Meer informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.zuid-holland.nl/N488. Vragen kunnen worden gesteld aan het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur: 070 – 441 6622.


Commissievergaderingen

(05-04-2018)

Volgende week komen de adviescommissies van de gemeente Strijen weer bijeen in het gemeentehuis. Na opening van de vergadering is het mogelijk voor inwoners om in te spreken. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, kan dit uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de raadsgriffier, telefoon 088-6471204 of e-mail michiel.bourdrez@strijen.nl. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

De agenda’s van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.strijen.nl.  Ook zijn de vergaderingen live te beluisteren via de website.

Data vergaderingen:

Commissie Maatschappelijke Zaken: maandag 9 april 2018, aanvang 20.00 uur.

Commissie Wonen en Werken: dinsdag 10 april 2018, aanvang 20.00 uur.

Commissie Financiën en Economische Zaken: woensdag 11 april 2018, aanvang 20.00 uur.

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden: donderdag 12 april 2018, aanvang 20.00 uur.


Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur

(05-04-2018)

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 3 april samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen.

Coördinator Harry Akkermans: “Voor ons is deze naamswijziging een logische stap. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten”.

Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke visuele identiteit. Deze is energiek, kleurrijk en beweegt op een dynamische manier mee, maar de basis is solide. Straalt energie, kracht, trots en blijheid uit en zet de kinderen en jongeren centraal. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website: jeugdfondssportencultuur.nl.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.


Strijen is zes gemeentelijke monumenten rijker

(29-03-2018)

Het college van Strijen heeft zes panden in de gemeente Strijen aangewezen als gemeentelijk monument. Deze panden zijn dermate monumentwaardig of beeldbepalend dat zij een plek op de monumentenlijst verdienen. Het gaat om de woningen Nieuwestraat 15, Weelsedijk 61, Molenstraat 39, Schelpweg 12, Kerkstraat 78a en Kerkstraat 81 in Strijen.

Wethouder Geràldo Janssen bezocht de familie Biesheuvel, de eigenaren van één van de onlangs tot monument aangewezen panden. Zij zijn erg verheugd met deze erkenning voor hun bijzondere woning. De heer Biesheuvel:  “Toen we deze woning twintig jaar geleden kochten, hebben we na de verbouwing veel zorg besteed aan het terugbrengen van de originele elementen. De woning is gebouwd in 1912 en we zijn er erg trots op dat deze nu een monumentale status heeft”.

Alle eigenaren van de nieuw aangewezen gemeentelijke monumenten ontvingen een bordje ‘gemeentelijk monument’ dat zij aan de voorgevel van hun woning kunnen bevestigen.

Monumentenbeleid
De gemeente Strijen kent een gemeentelijk monumentenbeleid. Met dit beleid probeert de gemeente panden met een cultuurhistorische waarde te behouden. Enige tijd geleden is de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd. Er is onderzocht of er panden in de gemeente zijn die dermate monumentwaardig dan wel beeldbepalend zijn dat die een plaats op de monumentenlijst verdienen. Dit wordt bepaald op basis van criteria van cultuurhistorische en architectuurhistorische aard, ensemblewaarden, gaafheid en zeldzaamheid. De Monumentencommissie Strijen adviseert hierin.


Toch Koningskermis in Strijen

(29-03-2018)

Van 25 tot en met 27 april is er kermis in Strijen. Ondanks het terugtrekken van de vaste kermisexploitant, wordt er alsnog een Koningskermis georganiseerd. Net zoals vorig jaar, staan de kermisattracties op het Stockholmplein in Strijen.

Burgemeester Jan Waaijer is verheugd dat er op korte termijn alsnog een kermisexploitant is gevonden:  “Op het bericht dat de kermis mogelijk niet door ging, kregen we veel reacties van inwoners. Daaruit blijkt maar hoe zeer onze inwoners dit evenement waarderen. Mijn dank gaat uit naar de ondernemers van Het Plein en de nieuwe kermisexploitant, die de kermis dit jaar alsnog mogelijk maken.”


Start vervolgfase baggeren De Keen

(29-03-2018)

Het grootste deel ten zuiden van de bebouwde kom van Strijen is gebaggerd in 2017 in fase 1. Fase 2 betreft het resterende deel van De Keen. Deze week ronden we de voorbereidingen af om vervolgens te starten met baggeren. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Beens Dredging. De werkzaamheden vinden plaats in De Keen bovenstrooms en ten noorden van de Leeuwerikstraat tot aan de Waleweg en de zijtak van De Keen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt conform de Gedragscode voor waterschappen om flora en fauna niet onnodig te verstoren.

Omdat de bagger niet op direct op de kant gelegd kan worden om daar te verwerken, is aan de Keizersdijk op een weiland een baggerdepot ingericht. De verwachte einddatum van de werkzaamheden is 30 juni 2018. De Nieuwe Haven van Strijen wordt nog niet gebaggerd.

Omgaan met flora en fauna
De Flora en Faunawet, tegenwoordig Wet natuurbescherming, is gemaakt om planten en dieren te beschermen. Het flora- en faunaseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Het waterschap heeft een Gedragscode ondertekend voor de noodzakelijke werkzaamheden in deze periode. De werkzaamheden worden altijd begeleid door een ecoloog. Vooraf maakt de ecoloog een scan van het werkgebied en bepaalt welke beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Hij zorgt ervoor, dat er, indien nodig, direct beschermende maatregelen genomen worden om geen onnodige verstoringen van de flora en fauna plaats te laten vinden. Uitvoering in deze periode is nodig om tijdig klaar te zijn voor het regenseizoen, zodat een goede aan- en afvoerfunctie van De Keen gewaarborgd blijft.

Inzet van baggerdepot
Omdat de bagger niet op direct op de kant gelegd kan worden om daar te verwerken, is aan de Keizersdijk op een weiland een baggerdepot ingericht. In dit geval is het baggerdepot op een weiland. Hier kan de baggerspecie in korte tijd indrogen tot grond. De ingedroogde baggerspecie kan vervolgens worden gebruikt als vruchtbaar ophoogmateriaal voor gras- en akkerbouwlanden.

Waarom baggeren in De Keen?
De Keen is een zogenoemd Kader Richtlijn Water waterlichaam. Dit betekent, dat er strenge Europese eisen zijn waaraan de waterkwaliteit in 2027 moet voldoen. Baggeren levert een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Door het verwijderen van de bagger, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren. Criterium is, dat aan- en afvoer van water en waterkwaliteit geborgd zijn. De laatste keer dat De Keen gebaggerd is, was in 1985.

Meer info over baggeren www.wshd.nl/baggeren


Bijeenkomst 'Senioren en Veligheid' in Strijen

(29-03-2018)

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor, ook in Strijen. Om senioren bewust te maken van de gevaren van babbeltrucs, organiseren politie Hoeksche Waard en gemeente Strijen op 5 april in Dorpshuis Streona te Strijen de bijeenkomst ‘Senioren en Veiligheid’.

Tijdens de bijeenkomst worden tips gedeeld om diefstal door een babbeltruc te voorkomen. Bij een babbeltruc bellen onbekenden aan en gebruiken ze een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.

Aanmelden
De voorlichting is bedoeld voor inwoners van Strijen van 70 jaar en ouder. Zij kunnen zich aanmelden door vóór 3 april een e-mail te sturen naar info@strijen.nl (onder vermelding van naam en adres) of te bellen naar de gemeente via het telefoonnummer 088 647 12 00.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 15.30 uur en vindt plaats in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.


RAD sluit aan bij Statiegeldalliantie voor kleine flesjes en blikjes

(29-03-2018)

Afvalstoffendienst RAD sluit zich namens de gemeenten Strijen, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk aan bij de Statiegeldalliantie.

Hoewel de Hoeksche Waard een schoon gebied is, blijkt er nog steeds sprake te zijn van zwerfafval. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Initiatieven om het zwerfafval terug te dringen zijn kostbaar en kosten veel energie. Uit onderzoeken blijkt dat invoering van een statiegeld systeem op PET-flessen én blikjes zorgt voor een afname van 70-90% van hun aandeel in het zwerfafval.

In oktober 2017 nam Recycling Netwerk Benelux het initiatief voor de Statiegeldalliantie. Sinds die periode sluiten zich steeds meer gemeenten en andere organisaties zich aan bij de Statiegeldalliantie. Ze willen dat de regeringen statiegeld op alle PET-flessen en blikjes invoeren.

Het is aantoonbaar bewezen dat invoering van een statiegeldsysteem op kleine flesjes en blikjes een vermindering van het zwerfafval als gevolg heeft. Daarnaast gaat  statiegeld uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld te laten kosten en zwerfafval wel. Bovendien wordt bij een goed statiegeld systeem een betere kwaliteit (homogene) grondstoffen ingezameld. Verder nemen de opruimkosten van het zwerfafval af.


Urgentieverklaring

(29-03-2018)

Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard. Aan de aanvraag van urgentie zijn kosten verbonden. Er vindt namelijk een sociaal medische keuring plaats door een extern adviesbureau. Wilt u weten wat een urgentieaanvraag kost? Neem dan contact op met Wmo Hoeksche Waard.

De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Er zijn twee soorten urgenties; sociale urgentie en medische urgentie.

Kijk voor meer informatie op de website van Samen Meer Hoeksche Waard.


Archief