Pagina opties

Groter
A A

Digitale nieuwsbrief Strijen - week 45

DIGITALE NIEUWSBRIEF STRIJEN - week 45

(8 november 2018)


Herstraten rijbaan Nieuwestraat

Op maandag 19 november 2018 start aannemer V&V-Infra uit Oostvoorne, in opdracht van de gemeente Strijen, met het herstraten van de rijbaan in de Nieuwestraat, tussen de kruisingen Buiteneinde en Binnensingel. Het herstraten is noodzakelijk, omdat veel betonklinkers gebroken zijn en verzakkingen in de rijbaan zijn ontstaan. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 week. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de rijbaan wordt afgesloten. Er wordt een omleiding ingesteld via Walewegje – Trambaan – Oud Bonaventurasedijk.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Strijen, afdeling Beheer Openbare Ruimte, via 088 - 647 1200.


Lees het volledige artikel

Leerlingen obs Het Talent ontbijten in gemeentehuis

Op donderdag 8 november ontbeten de leerlingen van groep 5/6 van obs Het Talent uit Mookhoek met burgemeester Waaijer en wethouder Janssen in het gemeentehuis. In de kamer van de burgemeester gaven ze met het gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Lees het volledige artikel

Concept begroting 2019 gemeente Hoeksche Waard

De concept begroting 2019 van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is behandeld door de stuurgroep Hoeksche Waard. Deze stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en vijf wethouders van de vijf huidige gemeenten. De concept begroting 2019 is een overdrachtsdocument voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat na de gemeenteraadsverkiezingen gevormd wordt.  De stuurgroep neemt op dit moment  dus geen besluit over de begroting, maar doet wel het voorwerk voor het nieuwe college. Het nieuwe college bereidt begin 2019 zo snel mogelijk de begroting 2019 verder voor. Vaststelling vindt dan door de nieuwe gemeenteraad plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Lees het volledige artikel

Renovatie Kiltunnel start 2020

In 2020 start de renovatie van de Kiltunnel. Directe aanleiding voor de renovatie is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. Daarom wordt in 2019 de aanbesteding gedaan om in 2020 met de renovatiewerkzaamheden te kunnen beginnen. Uitgangspunten voor de renovatie zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort. Niet alleen als eindresultaat, maar ook tijdens de renovatie. De renovatie is in 2022 afgerond.

De Kiltunnel voldoet aan alle eisen, waaronder veiligheidseisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Daarnaast moeten de betonconstructies hersteld worden, zodat de tunnel weer jaren mee kan. Met de renovatie wordt ook de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein en op de roltrappen verbeterd. Dat geldt ook voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van de Kiltunnel.

Lees het volledige artikel

Mantelzorgers in het zonnetje

Wethouder Paulien Tanja zette afgelopen zaterdag een flink aantal mantelzorgers in het zonnetje tijdens de Dag van de Mantelzorg. Tijdens deze gezellige middag met o.a. live muziek een high tea hadden de mantelzorgers even tijd voor zichzelf en konden zij kennismaken met andere mantelzorgers.

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen.

Lees het volledige artikel