Pagina opties

Groter
A A

Geschiedenis en Kernen

De gemeente Strijen gelegen in de provincie Zuid-Holland bestaat uit vijf kernen te weten Strijen, Strijensas, Mookhoek, De Klem en Cillaarshoek. Het dorp Strijen en zijn omgeving kennen een lange historie. Er bestaat een stichtingsoorkonde uit 992 waarin een gravin van Strijen verschillende onroerende goederen schenkt. Door de jaren heen zijn er verschillende auteurs geweest, die de oorkonde verdacht vonden. Na de publicatie van Blok in het Nederlandsch Archievenblad wordt de stichtingsoorkonde als een vervalsing gezien. Een samenvatting van het diplomatisch en inhoudelijk onderzoek naar de stichtingsoorkonde is te vinden in het oorkondeboek van Holland en Zeeland. Omstreeks 1200 komt Strijen als heerlijkheid voor.
Hieronder enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Strijen.

- 1421: de St. Elizabethsvloed verdeelt het gebied in twee delen. Het Hollands Diep ontstaat en  Brabant en Holland worden gescheiden;

- 1711: Johan Willem Friso verdrinkt bij Moerdijk-Strijensas;

- 1759: een afschuwelijke brand verwoest 102 huizen in de kom van het dorp;

- 1811-1855: Strijensas vormt in deze periode een zelfstandige gemeente;

- 1940-1945: Oorlogsgeweld;

- 1953: Watersnoodramp.

Op 14 mei 1940 worden het dorp en Strijensas gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Dit bombardement eist 8 mensenlevens en vele gewonden.
Gedurende de oorlog verliezen enige inwoners het leven als gevolg van de beschietingen. De Joodse bevolking wordt afgevoerd en bijna allen vinden de dood in vernietigingskampen. Tijdens een crossing met kerst 1944 worden verzetsmensen gearresteerd. Twee worden geëxecuteerd. De materiële schade ook als gevolg van inundatie is groot.
In 1953 eist de watersnoodramp 44 mensenlevens en wederom worden gebouwen verwoest terwijl een deel van het grondgebied overstroomt.

Gemeentewapen

Het wapen bestaat uit een gouden schild beladen met 3 sautoirs (St. Andrieskruizen) van keel (rood). Het schild wordt bedekt door een gravenkroon en heeft twee leeuwen als schildhouders. Dit wapen was reeds in de middeleeuwen bekend. Verleend door de Hoge Raad van Adel bij besluit van 24 juni 1816. 

Het gemeentewapen is het exclusieve en formele herkenningsteken van de gemeente, dat wordt gebruikt bij officiële gelegenheden. Het gemeentelogo is het exclusieve en formele herkenningsteken van de gemeentelijke organisatie, dat wordt gebruikt in de dagelijkse uitingen van de gemeente. Zowel het wapen als het logo zijn beschermd en mogen alleen gebruikt worden door de gemeente. Het gebruik van het logo door verenigingen, bedrijven of instanties is slechts bij hoge uitzonderling toegestaan. Verzoek tot gebruik van het wapen en/of het logo moet schriftelijk ingediend worden bij het college van B & W. In ieder geval mag door het gebruik van het wapen niet de indruk worden gewekt dat het evenement / product waarbij het wapen wordt gebruikt, onder verantwoording van de gemeente valt.

Gemeentevlag

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 november 1976. De vlag is geel met de drie St. Andrieskruizen in de beschrijving van het wapen genoemd.

›› Strijen op Wikipedia