Pagina opties

Groter
A A

Gladheidbestrijding

Tijdens de wintermaanden is het heel goed mogelijk dat we in het verkeer met gladde wegen krijgen te maken. Hieronder kunt u lezen welk beleid de gemeente Strijen hierin volgt.

Wanneer wordt niet gestrooid

Bij aanhoudende koude komt het voor dat gedurende 24 uur de temperatuur lager is dan -8 graden. Bij dergelijke temperaturen werkt het gebruikte strooizout niet meer. Een en ander betekent dat bij temperaturen beneden de -8 graden niet meer wordt gestrooid. Alle straten in onze gemeente kunnen beneden genoemde temperaturen dan ook glad zijn bij strenge vorst. Om vooral het milieu te sparen wordt er sinds enige jaren selectief gestrooid in onze gemeente. Dat betekent dat niet in alle straten wordt gestrooid.

In tegenstelling tot vroeger wordt niet alleen gebruik gemaakt van droog zout, maar wordt ook een pekeloplossing toegevoegd. Voor deze manier van strooien heeft de gemeente een nieuwe zoutstrooier aangekocht. Deze strooiwijze kent een aantal voordelen: veiligheid van de weggebruiker wordt verhoogd, met minder zout hetzelfde effect, nat zout verwaait niet, is minder milieubelastend en mogelijkheid tot preventief strooien.

Waar wordt wel gestrooid: urgentie 1

De hoofdroute, deze heeft de hoogste prioriteit. De wegen hierin opgenomen, worden als eerste gestrooid. Het betreft hier alle doorgaande wegen, busroutes en wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Deze ronde duurt drie uur (inclusief gehele Randweg). Bij aanhoudende sneeuw of ijzel duurt dit langer en kan het zelfs nodig zijn te blijven strooien op de hoofdroute.

De hoofdroute is in onderstaand document weergegeven. De strooiwerkzaamheden in Strijen worden uitgevoerd door de gemeente. Het waterschap neemt Strijensas voor zijn rekening en de provincie de Mookhoek. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag oproepbaar.

Tweede urgentie

Aansluitend op de routes van urgentie 1, starten op doordeweekse dagen vanaf 08.00 uur de strooiwerkzaamheden bij de scholen. Dit geldt niet voor het eigen terrein van de scholen.

Bij aanhoudende gladheid wordt gestrooid in winkelstraten, looprouten van senioren en nabij scholen. Bij ernstige gladheid kan er ook in de wijken worden gestrooid. Urgentie 2 wordt in overleg met de coördinator groenbeheer gestrooid. Deze strooiwerkzaamheden worden in principe alleen onder normale werktijden verricht. In bijlage 2 worden deze locaties nader aangegeven. Delen die niet bereikbaar zijn voor de tractors en wagens worden handmatig gestrooid met ‘droog’ zout.

Wanneer de noodzaak zich voordoet wordt tijdens aaneengesloten feestdagen de wandelroutes naar de winkelstraten ook gestrooid.