Pagina opties

Groter
A A

Koninklijke Onderscheiding

De uitreiking van koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag is ongetwijfeld bij een ieder bekend. Elk jaar bestaat de mogelijkheid om personen uit de naaste omgeving voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Dit kan zelfs snel en eenvoudig via het online formulier. Uiteraard gelden daarvoor een aantal criteria. De nadruk ligt echter op de bijzondere verdiensten die in het belang van de samenleving door de voorgedragen persoon worden verricht. Daarbij telt wat de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan alleen als aanvullend element mee.

De toekenning van een lintje is verder aan de volgende procedure gebonden:

  • De burgemeester wint inlichtingen in over de persoon bij onder meer justitie, brengt een advies uit over de aanvraag en stuurt de aanvraag en het advies naar de commissaris van de Koning.
  • De commissaris van de Koning brengt een advies uit aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan.
  • Het Kapittel voor de Civiele Orden geeft een advies aan de betrokken minister. Welke minister dat is hangt af van het maatschappelijke gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben. De minister beslist uiteindelijk.

Decoratievoorstellen voor de Algemene Decoratiegelegenheid t.g.v. de viering van de verjaardag van de Koning dienen uiterlijk op 15 augustus bij de burgemeester te zijn ingediend. Decoratievoorstellen voor een 'bijzondere gelegenheid' dienen uiterlijk vijf maanden voor de beoogde datum van uitreiking bij de burgemeester te zijn ingediend.

Informatie over de mogelijkheden om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding en de wijze waarop dat kan worden gedaan, wordt gegeven door het secretariaat t. 088-6471253. Voor meer informatie is er ook nog de website; www.lintjes.nl.