Pagina opties

Groter
A A

Maatschappelijke ondersteuning

Het Wmo-loket is het expertisecentrum op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Het loket is bereikbaar: 

 • Op nummer 088 647 1920.
 • Via emailadres contact@WmoHW.nl.
 • Van maandag tot vrijdag.
 • Van 08.30 tot 16.30 uur.

Loopt u in uw dagelijkse bezigheden tegen problemen aan en heeft u het gevoel dat u daardoor niet goed mee kunt doen in de samenleving? Kunt u dit probleem niet oplossen met hulp van vrienden, familie of buren? Meld uw probleem dan bij de gemeente. De consulenten van het Wmo-loket geven u graag informatie en advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van:

 • het huishouden
 • vervoer en mobiliteit
 • wonen
 • het invullen van uw dag
 • het aangaan en onderhouden van contacten met anderen
 • de zorg voor een ander
 • het bijhouden van uw administratie

Het Wmo-loket is er voor mensen die zelf hulp nodig hebben, maar ook voor hun familieleden en mantelzorgers. Ook vrijwilligers kunnen bij het Wmo-loket terecht voor informatie en advies. Voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning kunt u bovendien terecht bij MEE Zuid-Holland Zuid.

Melding maken

U kunt melding maken van uw probleem door het 'Bel-mij-terugformulier' in te vullen. Eén van de consulenten van het Wmo-loket Hoeksche Waard neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Samen met u bekijken we uw situatie en zoeken we naar een passende oplossing.

U kunt ook bellen met de Wmo Hoeksche Waard. Deze is van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via nummer 088 – 647 19 20.

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook contact@WmoHW.nl.

Iedereen doet mee

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Zij nemen ook de taak van het begeleiden van mensen met een beperking op zich. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die wordt uitgebreid met een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De vijf gemeenten uit de Hoeksche Waard maken samen nieuw beleid voor maatschappelijke ondersteuning met als insteek ‘Iedereen doet mee’. We gaan uit van de hulp en ondersteuning door familieleden, buren en vrienden. Gemeenten bieden hulp daar waar nodig is. Deze hulp regelen we zoveel als mogelijk lokaal, vanuit uw eigen woonplaats. Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en om te weten welke hulp u nodig heeft, werken we nauw samen met zorgaanbieders, welzijnsinstanties en belangenbehartigers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Samen Meer Hoeksche Waard