Pagina opties

Groter
A A

Nieuwe Omgevingswet

In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

De Omgevingswet raakt ons allemaal

Zo krijgen de gemeenten meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeenten mogelijk meer ruimte te geven aan goede ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Want deze komen door het huidige stelsel van wet- en regelgeving soms lastig van de grond. Dat gaat vanaf 2019 veranderen met de nieuwe Omgevingswet.

Eén wet, één loket, één procedure

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun eigen buurt, dorp als in hun Hoeksche Waard!

Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte of het initiatief om een pannaveldje aan te leggen op een braakliggend stukje grond. Hiervoor komt één wet, één loket, één procedure. De procedure  wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Samen aan de slag met de Omgevingswet

Voor zowel gemeenten in de Hoeksche Waard als bewoners betekent het een behoorlijke omslag. Daar willen we goed de tijd voor nemen. De Hoeksche Waard is daarom nu al aan de slag gegaan.  

In het bijgevoegde Ambitie- en programmaplan, dat na de zomer in de raden wordt besproken en vastgesteld, kunt u lezen hoe we dat willen doen. Via de site van het SOHW wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken.

U kunt ons ook volgen via twitter@hw_omgevingswet

Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet in de Hoeksche Waard op de website van het SOHW