Pagina opties

Groter
A A

Scholen

Basisonderwijs

Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Vanaf vijf jaar gaat de leerplicht in en moeten kinderen naar school. In de gemeente Strijen zijn drie basisscholen gevestigd:

Mookhoek

Strijen

De openbare basisscholen vallen onder het bestuur van Stichting Acis Primair Onderwijs. De protestants-christelijke school valt onder het bestuur van Christelijke Scholengroep De Waard.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen (nieuwbouw en vervanging van scholen), de bekostiging van het bewegingsonderwijs en het lokaal onderwijsbeleid.

Informatie over de Strijense basisscholen kunt u opvragen bij de scholen zelf.

School kiezen en aanmelden

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Op de website van de Rijksoverheid vindt u tips voor het kiezen van een school voor uw kind.

In de gemeente Strijen zijn er geen nadere regels rondom het aanmelden van uw kind op de basisschool. U kunt uw kind al aanmelden voordat hij/zij 4 jaar wordt. Op de scholen in Strijen is geen sprake van wachtlijsten.

Bij het inschrijven moet u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving van de oude school als uw kind naar een nieuwe school gaat.

Speciaal onderwijs

In de gemeente Strijen zijn geen scholen voor speciaal onderwijs gevestigd. Wel zijn er scholen voor speciaal onderwijs in onder andere Oud-Beijerland, Dordrecht en Rotterdam.

De scholen voor speciaal onderwijs in Oud-Beijerland zijn:

Bijzonder onderwijs

Het onderwijs op basisschool De Boemerang in Mookhoek is gebaseerd op het Dalton-principe.

In de Hoeksche Waard zijn diverse scholen op religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag, zoals Katholieke Basisschool Willibrordus in Oud-Beijerland, de Leeuwenhartschool (Vrije School) in Oud-Beijerland en de reformatorische scholen Rehoboth in Maasdam en Petrus Datheen in Puttershoek.

Voortgezet onderwijs

In de Hoeksche Waard zijn de volgende scholen voor voortgezet onderwijs te vinden:

Overzicht scholen

Behalve de genoemde scholen zijn er in de regio uiteraard nog meer scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Een compleet overzicht vindt u op www.scholenopdekaart.nl

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de website van de Onderwijsinspectie kunt u inspectierapporten van scholen inzien.

Vakanties

De schoolvakanties worden gespreid over de regio’s noord, midden en zuid. De gemeente Strijen valt, net als alle gemeenten in Zuid-Holland, onder de regio midden. Op de website van de Rijksoverheid zijn de adviesdata voor de schoolvakanties te vinden.

Scholen mogen hier gedeeltelijk van afwijken. In de regio Hoeksche Waard stemmen de schoolbesturen de vakanties zo veel mogelijk op elkaar af.
U vindt de vakantieroosters hier.