Pagina opties

Groter
A A

Visvergunning

Om te mogen vissen in de gemeente Strijen heeft een recreatieve  visser de toestemming nodig van de eigenaar van de visrechten. Voor het meeste water (in eigendom bij het waterschap) huurt HSV De Rietvoorn de visrechten. Voor het water dat in eigendom van de gemeente is, is ook toestemming nodig om te mogen vissen. Op deze pagina vindt u daarvoor een toestemmingsverklaring. Op het bijbehorende kaartje vindt u de plaatsen waarvoor deze toestemming geldig is.

U kunt de toestemmingsverklaring kosteloos downloaden. U bent verplicht om deze verklaring ingevuld mee te nemen als u gaat vissen in het water van de gemeente. Op het formulier staan ook enkele regels waar u zich aan moet houden als u wilt vissen in gemeentewater.

Voor het water dat niet in eigendom is bij de gemeente gelden andere regels.

VISpas

De VISpas is voor elke sportvisser de schriftelijke toestemming die nodig is om te vissen in de wateren waar deze VISpas geldig is. De sportvisser kan kiezen uit verschillende soorten VISpassen. De belangrijkste zijn:

  • De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden voor de gelegenheidssportvisser.
  • De VISpas met meer uitgebreide mogelijkheden voor de georganiseerde sportvisser die meer eisen stelt aan de uitoefening van zijn hobby.

De VISpas voor het water in Strijen is verkrijgbaar via HSV De Rietvoorn in Strijen.
De sportvisser krijgt bij zijn of haar VISpas een lijst met wateren waarin met deze VISpas mag worden gevist. Met deze VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Wat houdt de VISpas nu precies in?

  • Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan. Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
  • Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland - dit scheelt een hoop papierwerk.
  • Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
  • Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.

Meer informatie

Op de website van Sportvisserij Nederland en de plaatselijke hengelsportvereniging De Rietvoorn.