Pagina opties

Groter
A A

Bedrijventerrein Trambaan III

Informatie Locatie Trambaan III

Algemeen

Korte Beschrijving

x

Contactpersoon

dhr. J. de Pee

Telefoonnr

078-6748225

Mobiel nr

E-mail

johan.de.pee@strijen.nl

Website

http://www.strijen.nl/

Laatste Wijziging

15-11-2013

Rin Nummer

170880

Lange Beschrijving

Nieuw potentieel bedrijventerrein opgenomen in de lokale Structuurvsie Strijen, die door de gemeente op 25 september 2102 is vastgesteld.

Door de aanleg van de randweg ontstaat direct aansluitend op het bedrijventerrein Oud Bonaventura aan de oostzijde een optimaal bereikbaar gebied voor (vracht)verkeer. Door de randweg is dit gebied reeds van het omringende landschap afgesloten. Ontwikkeling in de toekomst van bedrijvigheid op deze locatie, voorkomt dat (meer) bedrijf gerelateerd verkeer  gebruik maakt van de wegenstructuur in het dorp en de leefbaarheid aangetast wordt.

Het is voor ons een onzekere factor (of en) wanneer op deze locatie ontwikkeling van bedrijvigheid aan de orde is. In de komende periode gaan we, gerelateerd aan de actualisatie van het revitaliseringsplan voor Oud Bonaventura, aan de slag met het in beeld brengen van de nog aanwezige ruimte voor bedrijvigheid door optimaal ruimtegebruik èn met het in beeld brengen van de actuele behoefte. Hierdoor krijgen we zicht op de omvang van de uitbreidingsbehoefte, de termijn waarop dit zich zal openbaren en ook om welke type bedrijvigheid het zal gaan. Duidelijk is voor ons dat er naar alle waarschijnlijkheid geen behoefte meer zal zijn aan een regulier bedrijventerrein, maar aan een meer gemengd gebied waar ook ruimte is aan functies als zorg, vrijetijdsbesteding en detailhandel.

Oppervlakte

Beschouwingsdatum

1-1-2010

Netto oppervlakte (ha)

Terstond beschikbaar

Niet terstond

Reeds uitgegeven

Totaal

Gemeente

0,00

0,00

0,00

0,00

Particulier

0,00

4,00

0,00

4,00

Totaal

0,00

4,00

0,00

4,00

Totale bruto oppervlakte (ha.)

6,00

Indicatoren

Milieucategorie

Cat. 3

Max. bebouwingspercentage

Max. bouwhoogte (m)

Hard/zacht

Zeer zacht

Terreintype

Gemengd

Droog/nat

Droog

Goederenspoor

Geen spoor - geen aanleg

Bereikbaarheid

Matig ontsloten

IBIS

Nee

Diversen

Zichtlocatie van het terrein

Nee

IVB inrichting (grote lawaaimakers)

Nee

Parkmanagement

Nee