Pagina opties

Groter
A A

Gemeentelijke belastingen

Met vragen over rioolrechten, (on-)roerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting en de WOZ-waarde kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal: 0800-0200873. In verband met het samengaan van de diverse waterschappen en het Zuiveringsschap kunt u hier tevens terecht voor vragen betreffende de waterschapsomslag (ingezetenenheffing) en verontreinigingsheffing.
 

Onroerende zaakbelastingen

Gebruiker - niet-woningen 0,1658% van WOZ-waarde
Eigenaren - woningen 0,1000% van WOZ-waarde
Eigenaren - niet-woningen 0,19732013% van WOZ-waarde

> Raadplegen WOZ-waarde (via website SVHW)

Rioolrechten

Gebruiker - woningen € 133,30
Eigenaren - woningen € 89,12

Hondenbelasting

1e hond € 68,45
2e hond € 102,71
3e hond € 136,88
Kennel € 320,52

> Digitaal formulier (van het SVHW) om een hond aan of af te melden
 

Toeristenbelasting

Per overnachting € 0,48.


Reinigingsrechten

Wordt verzorgd door de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) in Westmaas: www.radhw.nl.


Lokale lasten calculator

U kunt met behulp van de Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.