Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college B & W

Jan Waaijer

Waaijer
contactgegevens en taken Jan Waaijer
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer088 - 647 1200
E-mailadresburgemeester@strijen.nl
Taken

Portefeuille

 • Wettelijke taken, waaronder politie en brandweer
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Integrale veiligheid, ontwikkelingen Havenschap Moerdijk
 • Drank en horeca
 • Voorlichting, ICT, Personeel & Organisatie en gemeentehuis
 • Burgerzaken, Dienstverlening, Interne en Facilitaire Zaken
 • Kunst
 • ENECO, Evides
 • Natuur, recreatie en groenbeheer
 • Economische Zaken
 • Coördinatie demografische ontwikkelingen

Geràldo Janssen

Janssen
contactgegevens en taken Geràldo Janssen
FunctieWethouder
Telefoonnummer088 - 647 1200
E-mailadresgeraldo.janssen@strijen.nl
Taken


Portefeuille

 • Eerste loco burgemeester
 • Financiën
 • Gezondheidszorg (Incl. decentralisatie Jeugdzorg)
 • Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatie)
 • Monumentenbeleid
 • Coördinatie 3 D’s

Twitter - @GeraldoJanssen

Politieke partij(1) CDA

Wilko van Tilborg

van Tilborg
contactgegevens en taken Wilko van Tilborg
FunctieWethouder
Telefoonnummer088 - 647 1200
E-mailadreswilko.van.tilborg@strijen.nl
Taken

Portefeuille

 • Tweede loco burgemeester
 • Regionaal ruimtelijk beleid
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Vervoer
 • Openbare werken
 • Gemeentelijke accommodaties
 • Grond en eigendomszaken

Twitter - @wilko_strijen

Politieke partij(2) VVD

Paulien Tanja

Tanja
contactgegevens en taken Paulien Tanja
FunctieWethouder
Telefoonnummer088 - 647 1200
E-mailadrespaulien.tanja@strijen.nl
Taken


Portefeuille

 • Derde loco burgemeester
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Onderwijs en volwasseneneducatie
 • Jeugd en Ouderenwerk
 • Welzijn, Sport, Cultuur
 • AWBZ / Wmo (incl. decentralisatie)

Twitter - @PaulienTanja1

Politieke partij(6) PvdA

Marko Does

Does
contactgegevens en taken Marko Does
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer088 - 647 1200
E-mailadresmarko.does@strijen.nl