Pagina opties

Groter
A A

Werken bij de gemeente Strijen

Indiensttreding

Wanneer je in dienst treedt bij de gemeente Strijen komt er een arbeidsrelatie tot stand tussen jou als werknemer en de gemeente Strijen als werkgever.

Persoonlijke ontwikkeling

Iedere medewerker heeft jaarlijks een functioneringsgesprek met zijn leidinggevende. Samen kijken we naar het toekomstperspectief en de vraag hoe jij je verder kunt ontwikkelen binnen de gemeente en wat daarvoor nodig is. Naast het functioneringsgesprek heb je jaarlijks een beoordelingsgesprek.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Aan elke functie is een salarisschaal gekoppeld. Dit noemen we de functionele schaal. Het salaris wordt gebaseerd op deze schaal. Wanneer je in dienst komt, wordt er rekening gehouden met jouw kennis en ervaring. Een salarisschaal bestaat uit een reeks opklimmende salarisbedragen. Op basis van een jaarlijkse goede beoordeling wordt de schaal tot het maximum doorlopen.

Vanaf 1 januari 2017 werken we met het Individueel Keuzebudget. Dit betekent dat je al medewerker meer zeggenschap hebt over je geld en keuzes kunt maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bestaat o.a. uit de vakantietoelage 8%, eindejaarsuitkering 6% en de levensloopbijdrage van 1,5%. Je kunt dit inzetten voor bijvoorbeeld extra uitbetaling, een opleiding of het kopen van extra verlof-uren. 

Daarnaast hebben we nog de nodige andere arbeidsvoorwaarden, zoals vergoeding woon- en werkverkeer, inconveniëntentoelage: voor extra bezwarende werkomstandigheden, kledingvergoeding: voor beschermende buitenkleding, dienstreizenvergoeding, overwerkvergoeding, etcetera.

Werktijden

Bij de gemeente wordt er gewerkt met variabele werktijden.
Het flexibel omgaan met werktijden maakt dat je de afstemming tussen werk en persoonlijke behoeften kunt regelen. Natuurlijk maken we hier zakelijke afspraken over en kan het niet ten koste gaan van de dienstverlening aan onze inwoners. Maar juist die flexibiliteit maakt maatwerk mogelijk.

Vakantie en andere vormen van verlof

Als je 36 uur werkt, heb je in elk geval 158,4  uur vakantie per jaar. Ben je een parttimer, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend. Medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd /diensttijd ontvangen extra verlof.

Buitengewoon verlof

Bij bepaalde gebeurtenissen kun je gebruik van onze buitengewoon verlof regelingen. In sommige gevallen (deels) met behoud van salaris. We kennen onder andere calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zorgverlof, zorgverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

Feestdagen en andere vrije dagen

Als medewerker van de gemeente ben je vrij op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst, Koningsdag en Bevrijdingsdag. De vrijdag na Hemelvaart is een collectieve vrije dag, waarvan de gemeente vier uur voor haar rekening neemt.

Pensioen

Het pensioenreglement van de Stichting Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP) regelt de pensioenen van ambtenaren die bij de overheid werken. Meer info hierover lees je op www.abp.nl.

Ziektekostenverzekering

Via de VNG (Vereniging voor Nederlandse gemeenten) hebben we een collectief contract waardoor je korting kunt krijgen op een zorgverzekering bij IZA, Menzis of CZ. Je ontvangt dan een korting op de basis- en aanvullende verzekeringen. 

Algemene verzekeringen

De gemeente Strijen heeft een collectief contract afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Hierdoor kan je korting krijgen op verschillende verzekeringen van Centraal Beheer.

Gezondheid en bedrijfszorg

Bij ons ligt de nadruk op gezond blijven. Dit doen we door aandacht te besteden aan de inrichting van de werkplekken. Ook hebben we oog voor de balans tussen werk en privé. En, niet onbelangrijk, werken we aan een cultuur en sfeer die past bij een professionele organisatie met hart voor mensen. Niet voor niets hechten we waarde aan een open cultuur waarin samenwerken hoog in het vaandel staat. Binnen een goed gezondheidsmanagement past ook aandacht voor jou op het moment dat het niet goed met je gaat. We willen je graag zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer terug in onze werkkring hebben. Samen maken we daar plannen en afspraken over.

Personeelsvereniging

Medewerkers van de gemeente Strijen kunnen zich aansluiten bij de personeelsvereniging. Deze vereniging heeft tot doel de contacten tussen de personeelsleden van de gemeente Strijen te verstevigen.