Subsidie op woningisolatie

De gemeente Strijen verstrekt subsidie op de isolatie van bestaande woningen. Eigenaar-bewoners kunnen één derde van de kosten, met een maximum van 500 euro, aanvragen aan subsidie.

De subsidie geldt voor de volgende isolatiemaatregelen: 

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Vervangen (dubbel)glas voor HR++ glas

De subsidie kan worden aangevraagd via het formulier dat te bereiken is via de banner aan de rechterkant van deze pagina. Bij de aanvraag dient te worden toegevoegd een offerte of kostenraming. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de subsidie toegekend. De aanvrager ontvangt hierover binnen vier weken bericht. Hierna moeten de werkzaamheden binnen 16 weken worden uitgevoerd. Waarna vervolgens een uitbetalingsverzoek ingediend kan worden. Dit formulier staat eveneens onderaan deze pagina.

Bij het uitbetalingsverzoek moeten bewijzen (zoals betalingsbewijzen en facturen) worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De gemeente keert vervolgens de toegewezen subsidie uit. Isolatiemaatregelen die voor deze datum zijn genomen komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Vleermuizen?

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Als er vleermuizen in de spouw zitten, krijgt ment te maken met de Flora- en faunawet. Er is dan een ontheffing nodig om de spouw te mogen vullen. Die ontheffing is aan te vragen bij de gemeente. Verder moet ruim voor het aanbrengen van de spouwmuurisolatie maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld zorgen dat vleermuizen de spouw wel kunnen verlaten, maar niet meer naar binnen kunnen.

Voorwaarden

Hieronder een overzicht van alle voorwaarden:

 • Isolatiemaatregelen: Dak-, gevel-, vloerisolatie en vervangen (dubbel)glas voor HR++ glas. Let op: er wordt geen subsidie verstrekt op bodemisolatie ónder de vloer (bodem kruipruimte) !
 • Subsidiebedrag: 1/3 van de kosten met een maximum van 500 euro per jaar (!). Dus ook wanneer alle isolatiemaatregelen in één jaar worden toegepast, geldt een maximum subsidiebedrag van 500 euro. En niet 500 euro per maatregel. Wel is het eventueel mogelijk om de isolatiemaatregelen over een aantal jaren uit te smeren. Waardoor uiteindelijk meer subsidie verkregen kan worden. Maar nogmaals, met een maximum van telkens 500 euro per jaar. Daarbij is het jaar wanneer het subsidiebedrag wordt uitgekeerd, leidend.
 • Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Strijen.
 • Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie jaarlijks aanvragen.
 • De woning heeft een woonbestemming op grond van het bestemmingsplan.
 • Wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn de loonkosten niet subsidiabel.
 • De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 24 juni 2015, één dag na het vaststellen van het Maatregelenplan Duurzaamheid 2015-2018. 
 • De verordening geldt tot het subsidieplafond is bereikt en/of uiterlijk tot en met 31 december 2018

Let op!

Informeer altijd eerst naar het mogelijke subsidiebedrag voordat de opdracht wordt verstrekt. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Milieu | Duurzaam Strijen | Subsidie op woningisolatie
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!