Herinrichting De Kaai

Herinrichting De Kaai

Herinrichting Kaai vertraagd

(14-09-2017) De plannen voor de herinrichting van de Kaai in Strijen lopen vertraging op. De beoogde aannemer heeft het werk niet kunnen aannemen als gevolg van een faillissement van zijn bedrijf. De gemeente moet daarom noodgedwongen een nieuw aanbestedingstraject opstarten.

Het was de bedoeling om direct na de Herfstmarkt op 2 september jl, met de werkzaamheden te beginnen. Dit lukt nu niet.  De voorbereidingen door de nutsbedrijven voor de herinrichting vinden overigens wel gewoon plaats.

Het volgen van een nieuw aanbestedingstraject en de naderende winterperiode leiden ertoe dat nu waarschijnlijk in februari/maart begonnen wordt met de realisering van de plannen.


Inloopavond over plannen centrum Strijen

(24-11-2016) Het definitieve voorstel voor de herinrichting van het centrum van de kern Strijen is gereed.

Het definitieve voorstel ligt vanaf maandag 28 november tot en met vrijdag 9 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis.

Ook kunnen geïnteresseerden de tekeningen bekijken, en eventueel vragen stellen, tijdens de inloopavond op dinsdag 29 november 2016 van 16.00 tot 20.00 uur het gemeentehuis.

Eerder dit jaar hebben inwoners tijdens een informatieavond in dorpshuis Streona hun voorkeur kenbaar gemaakt voor een nieuw plan. De gemeentelijke ambities én de wensen van de Strijenaren hebben geleid tot een definitieve keuze voor de herinrichting van De Kaai en omgeving.

Schetsontwerp definitief plan
Toelichting schetsontwerp


Ontwerpbesluit eenrichtingsverkeer Boompjesstraat

(1-9-2016) Burgemeester en wethouders van Strijen maken bekend dat het ontwerpverkeersbesluit ‘Eenrichtingsverkeer Boompjesstraat en Boskade’ en de bijbehorende toelichting en tekeningen gedurende 6 weken (tot 17 oktober 2016) te raadplegen is.

Het ontwerpverkeersbesluit is opgesteld om het realiseren van eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat van de Boskade tot aan de Schenkeldijk richting de Weelsedijk en het instellen van eenrichtingsverkeer in de Boskade van de Boompjesstraat tot aan de Bosweg in de richting van de Gruttostraat mogelijk te maken.

Inwoners van de gemeente Strijen en andere belanghebbenden worden gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het ontwerpverkeersbesluit in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Strijen, postbus 5881, 3290 EA Strijen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer B.J. den Hollander (telefoonnummer 088-6471247).

> Zie ook de relevante documenten in de rechter kolom


Drie opties voor nieuwe Kaai

(01-04-2016) Naar aanleiding van een eerste informatiebijeenkomst werkte het ontwerpbureau drie varianten uit. Donderdagavond kwamen de verschillende versies op tafel en werd erover gesproken. Via een vragenformulier kon een ieder zijn of haar voorkeur(en) aangeven.

Ook inwoners die niet aanwezig kunnen nog aangeven hoe het centrum van Strijen opnieuw ingericht zou moeten worden. Hiertoe kan het volgende online vragenformulier worden ingevuld.

De verschillende onwerpen zijn via onderstaande documenten in te zien.

Schetsontwerpen de Kaai
Presentatie informatieavond 31 maart 2016


Tweede informatieavond

(11-3-2016) Donderdag 31 maart 2016 wordt in Dorpshuis Streona een tweede informatieavond voor alle Strijenaren gehouden, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze tweede avond worden er drie varianten gepresenteerd t.b.v. de herinrichting van de Kaai. Een ieder die zich betrokken voelt bij de inrichting van de Kaai is van harte welkom. Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres info@strijen.nl of telefoonnummer 078-6748200.


Resultaten informatieavond

(3-3-2016) Op woensdag 24 februari 2016 vond de informatieavond voor de herinrichting Kaai plaats voor direct omwonenden, winkeliers, eigenaren panden en geïnteresseerde bewoners van Strijen. Tijdens de avond zijn aan de hand van een presentatie de aanwezigen geïnformeerd over de plannen. Ook kon een ieder zijn of haar wensen en ideeën kenbaar maken.

Aan de hand van alle ingebrachte ideeën worden drie concepttekeningen gemaakt, die over een maand gepresenteerd worden. In de documenten hieronder de presentatie en de gebundelde resultaten van alle wensen en ideeën van de aanwezigen.

Binnenkort volgt een tweede informatieavond. De datum ervan wordt onder meer gepubliceerd in Het Kompas en op de gemeentelijke website.

Presentatie informatieavond 24 februari 2016
Referentiebeelden t.b.v. de herinrichting
Gebundelde ideeën en wensen


Proef eenrichtingsverkeer Boompjesstraat

(02-03-2016) Van 14 tot en met 25 maart aanstaande wordt in de Boompjesstraat, in Strijen, een proef gehouden met eenrichtingsverkeer.

Het is dan niet toegestaan het dorp in te rijden via de Boompjesstraat. Verkeer dat gedurende de proefperiode in het centrum moet zijn, dient dan via de Randweg en de Sportlaan te rijden.

De proef wordt gehouden met als belangrijkste bedoeling minder verkeer in de kern van Strijen te krijgen. Wat onder meer aantrekkelijk is voor het winkelend en recreërend publiek. Het eventueel instellen van eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat, tussen de Boskade en de Schenkeldijk, wordt tevens meegenomen in het nieuwe ontwerp voor de Kaai en de herinrichting van een gedeelte Molenstraat en Boompjesstraat.

Verkeerstellingen

Tijdens de proefperiode worden er uitgebreid in en rondom de kern Strijen verkeerstellingen gehouden en test Connexxion een route over de Randweg. Afhankelijk van de uitkomst van de verkeerstellingen, de voor- en nadelen en opgedane ervaringen, besluit uiteindelijk de gemeenteraad of eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat definitief wordt uitgevoerd, samen met de herinrichting van de Kaai.

Ook het openbaarvervoer rijdt tijdens de proef niet door de Boompjesstraat. De bussen rijden dan het rondje door de Plevierstraat, Kievitstraat en Reigerstraat. De bushalte aan de Leeuwerikstraat wordt tijdelijk verplaatst naar de hoek van de Plevierstraat.

De gemeente wordt graag geïnformeerd over de ervaringen met de eenrichtingsmaatregel. Wij nodigen daarom alle inwoners uit hun mening kenbaar te maken via emailadres eenrichtingsverkeerboompjesstraat@strijen.nl of telefoonnummer (078) 6748247.


Informatieavond herinrichting De Kaai

(18-02-2016) Woensdag 24 februari a.s. wordt in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over de herinrichting van De Kaai en omstreken.

De avond staat met name in het teken van het verzamelen van wensen en ideeën die Strijenaren over de inrichting van het centrum hebben. Daarom wordt een ieder langs deze weg uitgenodigd de informatiebijeenkomst te bezoeken. Aan de orde komen onder meer thema’s als: parkeren, weginrichting, straatmeubilair, relatie met het water, enz. Ook de planning komt aan bod. Met als doel te komen tot een mooie sfeervolle Kaai en aansluitende (winkel-)straten.

De informatieavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Strijen. In verband met de organisatie is het noodzakelijk aan te geven met hoeveel personen men komt. Dit kan worden doorgegeven via telefoonnummer (078)6748214 of het e-mailadres info@strijen.nl.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Herinrichting De Kaai
Deel deze pagina
let op: ons nieuwe telefoonnummer 14078 is een 5-cijferig nummer!

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
   14078 / 088 - 6471200
info@strijen.nl 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!!